Alexa

Umowy o pracę na czas określony - rewolucyjne zmiany od 2016 roku

Ograniczenia czasu trwania umów o pracę na czas określony oraz wydłużenie okresów ich wypowiedzenia - już w przyszłym roku.