120 mln złotych może dostać Polska od UE. Będzie to pomoc unijna rozdysponowana w ramach kryzysu rynkowego. Uwzględniono  tu również tak zwaną pomoc suszową. Takie informacje przekazał 17.09. w Szczecinie minister rolnictwa. Minister Sawicki planuje, że 100 milionów złotych trafi też do producentów mleka. 

 Pieniądze w trybie pilnym

Minister informuje, że już we wtorek 15.09.2015 dostaliśmy piątą z kolei alokację tak zwanych środków pomocowych. Są one wypłacane w ramach kryzysu rynkowego. Te z kolei uwzględniają także środki związane z  suszą. Jak dodał minister Sawicki, ponad 120 mln złotych będzie podzielone - 100 milionów złotych z tej kwoty będzie skierowane dla producentów mleka a także na pomoc bezpośrednio związaną z przymusem zakupu pasz w związku z panującą w sierpniu w Polsce suszą, która nadal się utrzymuje.

Minister zapewnia, że pieniądze będą przekazane do Polski w trybie pilnym.

 Środki ministra rozczarowują

Przyznaną kwotę, czyli 120 milionów złotych, minister rolnictwa  nazwał niewystarczającą, a nawet rozczarowującą. Sawicki dodał, że oczekiwaliśmy wspólnie z Austrią i Rumunią innych rozwiązań, na przykład w postaci ustanowienia dla Polski specjalnego programu pomocy, tak zwanej „suszowej”. Niestety – jak podkreśla minister -  pozostałe państwa Unii Europejskiej takiej zgody nie wyraziły.

Sawicki uważa, że kwota pomocy unijnej dla Polski to efekt uwzględnienia jedynie części efektów suszy, jaka dotknęła rolników na terenach Polski.

 Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Rozpoczęto nabór wniosków w zakresie "Modernizacji gospodarstw rolnych", prowadzonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Top Videos of the Day

O tym także poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki.

Nabór rozpocznie się zgodnie z planem około 19 października, natomiast koniec przyjmowania wniosków planuje się na 17 listopada. Nabór wniosków dotyczył będzie także produkcji prosiąt, mleka krowiego oraz bydła mięsnego.

Pomoc finansowa to, ogólnie rzecz biorąc,  zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych. Ich wysokość wyniesie 50 lub 60 procent tak zwanych kosztów kwalifikowanych.

 Źródło: PAP #Unia Europejska #ministerstwo rolnictwa