Z badań Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia spadła w całej Unii Europejskiej. Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku, poziom bezrobocia wynosił 10,1%. Dla tego samego okresu w roku bieżącym liczba bezrobotnych spadła do 9,5%. Najmniej osób bez pracy jest w Niemczech (4,5%),  w Czechach (5%) i  na Malcie (5,1%).

Bezrobocie w Polsce wciąż spada

Polska znalazła na 6. miejscu pod względem spadku bezrobocia. Poprawę sytuacji na rynku pracy odczuły aż 23 kraje członkowskie, ale najlepszym wynikiem cieszą się Słowacja (z 13.2% do 11.1%), Hiszpania (z 24.2% do 22.2%), Estonia (z 7.6% do 5.7%) Bułgaria (z 11.4% do 9.7%), Irlandia (z 11.1% do 9.5%) i właśnie Polska (z 8.7% do 7.2%).

Wraz ze Szwecją zajmujemy 12 pozycję na tle całej UE. Jak dodaje Główny Urząd Statystyczny, największą poprawę odnotowało województwo śląskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie.

Hiszpania i Grecja wciąż na czarnej liście

Sporo pracy ma przed sobą jeszcze Hiszpania, która mimo spadku liczy bezrobotnych, znajduje się jednocześnie na drugim miejscu niechlubnej listy krajów z największą stopą bezrobocia. Pierwsze miejsce zajęła Grecja (25,2%) i o ile w Hiszpanii sytuacja ekonomiczna uległa od czasu kryzysu poprawie, o tyle Grecja nie radzi sobie z ogromnym problemem zadłużenia.

Młodzi bez pracy

Wciąż wśród tych, którym naciężej znalezć pracę są osoby młode, do 25 roku życia. Stopa bezrobocia dla tej grupy wyniosła w sierpniu 20,4%. Tutaj również najgorzej wypadła Grecja (48,3%) i Hiszpania (48,8%), a zaraz po nich uplasowała się Chorwacja (43,5%) i Włochy (40,7%).

Top Videos of the Day

Najbardziej sprzyjające młodym są Niemcy i tam stopa bezrobocia wynosi 7,0%. Polska znalazła się nieco powyżej średniej wszystkich krajów członkowskich z wynikiem 23,8%.

Eurostat definiuje osoby bezrobotne, jako osoby w wieku od 15 do 74 lat, które są bez pracy, sa gotowe rozpocząć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni oraz te, które w ciągu ostatnich czterech tygodni aktywnie szukały pracy. Wskazniki bezrobocia oparte są natomiast o definicję zalecaną przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). #Unia Europejska #praca