Tegoroczna zmiana przepisów, dotyczących tzw. upadłości konsumenckiej, czyli możliwości ogłoszenia bankructwa osoby fizycznej, przynosi nadspodziewanie dobre rezultaty. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż tą formą wychodzenia z finansowej zapaści zainteresowało się w tym roku kilka tysięcy obywateli. Upadłość konsumencka jest sposobem na wyjście z długów, ale to też złożony proces. Co więcej, sądy odrzucają lub pozostawiają bez rozpoznania znaczną część wniosków o upadłość konsumencką. Takie działania sądów ministerstwo tłumaczy faktem, że np. wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składane są przez przedsiębiorców (nie podlegają oni regulacji tej ustawy), są niekompletne lub też zostały wcześniej wycofane przez samego dłużnika.

Czy zatem bankructwo w formie upadłości konsumenckiej jest dla każdego sposobem na wyjście z zadłużenia i problemów finansowych?

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej - ważny jest odpowiedni wniosek

Przy ubieganiu się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pierwszym krokiem jest sporządzenie właściwego wniosku do sądu. W takim wniosku dłużnik musi wykazać szereg okoliczności, z których najważniejsze to:

  • w jakiej sytuacji znajdował się dłużnik w chwili, gdy popadł w tarapaty finansowe,
  • jak wyglądały prognozy co do spłat zobowiązań w chwili ich zaciągania,
  • jaka jest obecna sytuacja majątkowa dłużnika,
  • czy dłużnik posiada jakiekolwiek składniki majątku, czy jest zatrudniony itp.

W swoim wniosku osoba ubiegająca się o ogłoszenie w stosunku do niej upadłości konsumenckiej winna również wskazać wszystkie okoliczności, które będą działać na jej korzyść.

Top Videos of the Day

Przykładowo, okolicznością taką jest choroba, pochłaniająca znaczne wydatki i powodująca konieczność zaciągania pożyczek.

Należy zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz - osoba z problemami finansowymi, jeśli w swoim wniosku powołuje się na niemożność dalszego spłacania pożyczek, powinna wykazać, że zaciągając te pożyczki nie spodziewała się, iż nie będzie miała możliwości ich spłaty. Inaczej mówiąc - trzeba przed sądem udowodnić, że pożyczki czy kredyty zaciągało się w dobrej wierze i z intencją ich spłaty. W przeciwnym razie sąd uzna, że zaciągając pożyczkę osoba już z góry przewidywała, że będzie miała problem z jej spłatą, a to negatywna przesłanka do ogłoszenia upadłości konsumenckiej takiej osoby.

Dłużnik, ubiegając się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi wykazać wszystkich swoich wierzycieli. Nie opłaca mu się ukrywać niektórych swoich zobowiązań - jeśli sąd się o nich dowie poza protokołem, szanse na postanowienie o ogłoszeniu upadłości drastycznie maleją.

Upadłość konsumencka - ile to kosztuje?

Opłata za wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi obecnie 30 zł.

Złożenie wniosku rozpoczyna postępowanie sądowe, które, jeśli zakończy się po myśli dłużnika, pozwoli mu na uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu jego upadłości konsumenckiej. Po stwierdzeniu prawomocności takiego postanowienia wszczęte zostaje postępowanie likwidacyjne - sprzedaż majątku dłużnika na pokrycie w całości lub chociaż tylko w części jego wierzytelności.

Na upadłość konsumencką niech nie liczą ci, którzy nabrali kredytów i pożyczek, na skutek własnych zaniedbań stracili pracę i nie mają możliwości spłaty rat swoich zobowiązań. W takim przypadku sąd oddali wniosek i nie ogłosi bankructwa dłużnika. Co więcej, umorzenie zobowiązań dłużnika nie oznacza wcale, że one po prostu znikają - może się okazać, że za dłużnika jego niespłacone pożyczki czy kredyty będą spłacać małżonek czy dzieci.

Upadłość konsumencka to tylko droga do tego, aby finansowo stanąć na nogi i rozpocząć wszystko od nowa. To nie jest sposób na ucieczkę przed komornikiem i bankami. Należy mieć tego świadomość, ubiegając się w sądzie o ogłoszenie osobistego bankructwa.

źródło: gazetaprawna.pl, ms.gov.pl #system finansowy #polskie prawo #finanse