Założenie własnej firmy w Niemczech nie jest trudne. Zasady funkcjonowania firm w Niemczech w obrocie gospodarczym są bardzo zbliżone do tych obowiązujących w naszym kraju, a dodatkową zachętą do tego, aby założyć firmę w Niemczech, są korzystniejsze i dużo bardziej elastyczne możliwości rozliczeń z fiskusem oraz w zakresie opłacania państwowych danin na ubezpieczenia społeczne.

Do tego dochodzi - nałożona na wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty - swoboda przedsiębiorczości, przepływu kapitału i osób. Polacy, działający jako przedsiębiorcy - osoby fizyczne, mogą otworzyć własną działalność w Niemczech na zasadzie samozatrudnienia, z kolei przedsiębiorstwa (spółki) zarejestrowane w Polsce są w stanie otwierać na terenie Niemiec swoje oddziały czy też stawać się wspólnikami działających już na terenie Niemiec spółek.

Warto zatem zastanowić się nad prowadzeniem firmy w Niemczech. Jeśli ktoś rozważa, czy np. ze względu na koszty pracy nie otworzyć firmy na Słowacji, czy też patrząc na ogólne koszty prowadzenia, nie przenieść firmy do Wielkiej Brytanii, dlaczego by nie pomyśleć o naszym najbliższym zachodnim sąsiedzie i nie otworzyć własnej firmy w Niemczech?

Własna firma w Niemczech - od czego zacząć?

Z punktu widzenia "papierologii" i ewentualnych kosztów najważniejsza decyzja to wybór między samozatrudnieniem w Niemczech a przystąpieniem do działającej już na terenie Niemiec spółki. Najprostszą dla Polaka formą biznesu u zachodniego sąsiada będzie z pewnością samozatrudnienie, niemniej ma on do wyboru następujące formy działalności:

  • przedstawicielstwo (Repräsentanz), 
  • samodzielny oddział (eingetragene Zweigniederlassung), 
  • działalność na własny rachunek (Tätigkeit im eigenen Namen), 
  • spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), 
  • spółka jawna (oHG offene Handelsgesellschaft), 
  • spółka komandytowa (KG Kommanditgesellschaft), 
  • spółka z o.o. (GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Najkorzystniejsza na początek i najmniej skomplikowana będzie z pewnością działalność jednoosobowa.

Top Videos of the Day

Należy jedynie pamiętać, aby przed rejestracją takiej formy działalności gospodarczej w Niemczech sprawdzić w odpowiedniej izbie przemysłowo-handlowej, czy musimy uzyskać koncesję na prowadzenie danego rodzaju biznesu. Koncesje są bowiem wymagane w przypadku prowadzenia takiej działalności gospodarczej, jak np.: gastronomia, transport, handel obwoźny, ubezpieczenia, handel bronią i materiałami niebezpiecznymi.

Jeśli na początek naszej przygody z biznesem w Niemczech wybraliśmy działalność na zasadzie samozatrudnienia, musimy wypełnić tzw. Gewerbe-Anmeldung - podajemy w nim dane naszej firmy, adres zameldowania, branże, w których zamierzamy prowadzić działalność, wielkość przedsiębiorstwa i ilość zatrudnionych pracowników. Dokument nie jest skomplikowany do wypełnienia, można znaleźć do niego również instrukcje w języku polskim. Wypełnione papiery należy złożyć w Gewerbeamt - odpowiedniku polskiej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Polska firma w Niemczech - jest ich tam coraz więcej

Koszt zarejestrowania działalności gospodarczej w Niemczech wynosi od 30 do 60 euro i jest uzależniony od landu, w którym zaczynamy działalność.

Dodatkowo do rejestracji firmy na terenie Niemiec trzeba przygotować także dowód osobisty, tzw. Gewerbekarte, który otrzymuje się w urzędzie gospodarczym. Należy również okazać kopię umowy wynajmu lub użyczenia lokalu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Samozatrudnienie Polaków - "złotych rączek" - w Niemczech może przynieść im naprawdę spore korzyści. Ludzie z fachem w ręku i sporym doświadczeniem są tam szczególnie poszukiwani. Co prawda znana jest w Polsce tradycyjnie surowa niemiecka biurokracja, ale wcale nie jest ona trudniejsza od naszej, wystarczy jedynie bezwzględne przestrzegać przepisów (w tym w szczególności przepisów o zatrudnieniu) i terminów.

Źródło: zakladamyfirme.pl, interia.pl #podatki #emigracje #Niemcy