W Polsce agencje pracy tymczasowej działają już 12 lat. Formalnie #praca tymczasowa pojawiła się w 2004 roku, kiedy to weszła w życie ustawa regulująca zasady takiego rodzaju zatrudnienia. Przepisy określiły jak można wypożyczać pracowników i do jakich zadań. Pracownik tymczasowy to m.in. pracownik sezonowy, na zastępstwo. Rodzaj umowy (umowa zlecenie, cywilnoprawna lub na czas określony) oraz czas zatrudnienia tymczasowego (18 miesięcy u jednego pracodawcy). Takie rozwiązanie szybko przyniosło efekty. W 2004 r. na umowę o prace tymczasową zatrudniono 167 tys. pracowników. W 2014 r. „wypożyczono” prawie 700 tys. pracowników. Obecnie na rynku mamy blisko 2 tys.

agencji pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa na stałe

12 lat funkcjonowania agencji pracy tymczasowej pokazują, że należy ten system ucywilizować. Pracodawcy dzięki możliwości zatrudnienia na umowę cywilno-prawną oszczędzają na pracowniku. Pracownik tymczasowy zaś nie ma poczucia stabilizacji zatrudnienia oraz mniejszy pakiet socjalny. Do najczęstszych zarzutów, jakie słyszą agencje pracy tymczasowej to zatrudnianie na podstawie umowy-cywilno prawnej oraz łamanie czasu zatrudnienia pracownika tymczasowego, który staje się stały pracownikiem tymczasowym. Według danych PIP w 2014 r. na umowy cywilno-prawne zostało zatrudnionych 56 procent pracowników tymczasowych.

Zgodnie z ustawą z 2003 r. pracownik tymczasowy może pracować u jednego pracodawcy do 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy, jeśli jest „wypożyczony” z tej samej agencji.

Top Videos of the Day

Po tym czasie może zostać „wypożyczony” z innej agencji. I właśnie ten przepisy jest obchodzony poprzez tworzenie agencji córek (w slangu nazywa się to pączkowaniem). Dodatkowa ustawa nie przewiduje kary za nieprzestrzeganie limitu długości zatrudnienia. Tym sposobem praca tymczasowa staje się stałą pracą tymczasową.

Głośno o outsourcingu (outsourcing – jednak firma przejmuje od innej pracowników. Potem kieruje ich do pracy w firmie, od której pracowników przejęła), który nie jest zakazy przez ustawę stało się za sprawą pozwu pracowników TVP. Około 400 osób przekazanych przez TVP firmie LeasingTeam domaga się unieważnienia umowy pomiędzy obiema firmami. Praca tymczasowa ma swoje plusy, kiedy rzeczywiście jest wykonywana w ramach np. zastępstwa jednak nadużywania tego rodzaju zatrudnienia przez przedsiębiorców prowadzi do patologii.

Kilka słów o pracy tymczasowej

źródło: gazetaprawna.pl, praca.wnp.p

 

 

  #kryzys gospodarczy #polskie prawo