Składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne są zmora większości przedsiębiorców. Dobrowolność jak do tej pory polegała na obowiązku ich płacenia. Nie zapłacenie należności skutkowało sądem i ostatecznie egzekucją komorniczą. Czy jednak nie ma wyjścia i trzeba płacić? Zgodnie z konstytucją …. nie a przynajmniej tak niektórzy interpretują przepisy.

ZUS kontra przedsiębiorca

Najgłośniejszą historią wypowiedzenia umowy ZUSowi jest sprawa Grzegorza Sowy. Byłego przedsiębiorcy, który przestał płacić składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne. Jego sprawa trafiła do sądu. Przedsiębiorca złożył wniosek przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim o chęci wypowiedzenia umowy jaka wirtualnie wiąże go z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Sąd pierwszej instancji odrzucił jego wniosek. Grzegorz Sowa jednak uznał, że nie ma zamiaru poddać się i złożył apelację od wyroku. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok nakazujący przedsiębiorcy płacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Pan Grzegorz jednak nie ma zamiaru się poddać i złoży w tej sprawie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Dlaczego tak się upiera i jakie ma podstawy prawne?

Wypowiedzenie umowy z ZUS

Wypowiedzenie umowy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych jest w praktyce proste. Wystarczy napisać wniosek do odpowiedniego dla swojej działalności gospodarczej Inspektoratu ZUS. Powołać się w nim na Kodeksu cywilnego artykuł 812 paragraf 4, jednocześnie rezygnując ze wszystkich świadczeń wynikających z tej umowy. W piśmie należy także powołać się nie otrzymaliśmy żadnej umowy, która by precyzowała warunki ubezpieczenia de facto przymusowego oraz na niekorzystne w tej kwestii decyzje rządu, które dają możliwość wypowiedzenia umowy na mocy Kodeksu cywilnego art.

Top Videos of the Day

811.

ZUS niezgodny z konstytucją?

Osoby mówiące o możliwości wypowiedzenia umowy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych powołują się na niezgodność jej z konstytucją. Dobrowolne- przymusowe ubezpieczenie jest, więc niezgodne z artykułem 31 Konstytucji RP. Dodatkowo art. 67 ustęp 1 mówi o prawie do ubezpieczenia a nie o obowiązku. I właśnie na tej podstawie możemy złożyć wniosek o wypowiedzenie umowy o dobrowolne ubezpieczenie społeczne oraz mieć argumenty do walki w sądzie.

źródło: natemat.pl #ZUS #polskie prawo #finanse