Ministerstwo Finansów kończy prace legislacyjne nad projektem ustawy dostosowującym #polskie prawo bankowe i #system finansowy do unijnej dyrektywy. Unijne zarządzenie przewiduje z jednej strony uproszczenie porównywania cen usług płatniczych oferowanych przez banki, ułatwienie procesu przenoszenia rachunków pomiędzy bankami na terenie całej Unii Europejskiej, a z drugiej strony zakłada obowiązek oferowania przez banki darmowego konta bankowego, które ułatwia operacje bezgotówkowe. To darmowe konto bankowe już ochrzczone zostało mianem rachunku podstawowego.

Projekt unijnej dyrektywy jest wynikiem wielu zażaleń na instytucje finansowe.

Zdaniem skarżących banki i kasy spółdzielcze korzystają ze zbyt skomplikowanych cenników, nadużywają nieznanej powszechnie terminologii bankowej, a ponadto banki zbyt wysoko cenią swe usługi. Dyrektywa ma też na celu ułatwienie obywatelom UE zakładania kont bankowych i korzystania z operacji bezgotówkowych w dowolnym kraju Wspólnoty.

Porównywarki ofert bankowych - jak znaleźć najtańszy rachunek bankowy

Co ciekawe, dyrektywa przewiduje również obowiązek wdrożenia w każdym kraju internetowej porównywarki podstawowych bankowych usług płatniczych. Porównywarka banków mogłaby być prowadzona przez podmiot prywatny, jednak do jej zarządzania wymagana będzie akredytacja. Z kolei warunkiem pozyskania akredytacji będzie wykazanie w sposób niebudzący wątpliwości, że obsługująca porównywarkę firma nie ma żadnych powiązań z działającymi na rynku instytucjami finansowymi.

Top Videos of the Day

Porównywarka bankowa ma zostać skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom maksymalną przejrzystość i łatwość w wyborze korzystnej oferty. Zabronione ma być zbyt skomplikowane bankowe słownictwo, a sam system będzie na bieżąco aktualizowany.

Konto bankowe za darmo - tak, ale z limitem operacji

Projekt dyrektywy oraz ustawy Ministerstwa Finansów zakłada, że w ramach tego darmowego rachunku bankowego klient będzie miał możliwość wykonania 10-15 operacji bezgotówkowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Przekroczenie liczby darmowych operacji skutkować będzie naliczaniem opłat za kolejne, jednak kwoty te w żadnym wypadku nie będą mogły być wyższe od tych ponoszonych przez użytkowników płatnych rachunków bankowych.

Oczywiście nie wszystkie usługi bezgotówkowe będą darmowe. W ramach rachunku podstawowego klient będzie miał możliwość wykonania typowych operacji - wpłaty i wypłaty gotówki (także w bankomacie i wpłatomacie), dokonywania płatności kartą płatniczą, przeprowadzania zakupów online i używania w tym celu kart bankowych czy wydawania poleceń przelewu.

Bardziej skomplikowane operacje pozostaną płatne.

Z pewnością znacznym ułatwieniem będzie również dla klientów banków możliwość swobodnego przenoszenia swoich rachunków bankowych między poszczególnymi bankami na terenie UE. Zakłada się, że cała operacja przeniesienia konta nie będzie mogła trwać dłużej niż 15 dni w przypadku przeniesienia rachunku bankowego na terenie kraju, a 30 dni w przypadku przeniesienia rachunku bankowego pomiędzy różnymi krajami.

Podsumowanie

Przepisy zostaną wdrożone w Polsce do września 2016 roku. Od tej daty instytucje bankowe będą miały rok na wprowadzenie do swojej oferty rozwiązań dyrektywy. O ile każda inicjatywa niwelująca różnice pozycji w relacji klient - bank bardzo cieszy, tak nie można nie zwrócić uwagi na jedną zasadniczą kwestię. Na wprowadzeniu przepisów dyrektywy skorzystają przede wszystkim klienci mobilni. Samo darmowe konto bankowe znajduje się już teraz w ofercie wielu banków i SKOK-ów. W tym zakresie korzystne z pewnością będzie dla klientów znaczne uproszczenie cenników i regulaminów oraz wyeliminowanie zbędnego bankowego żargonu.

Poczekamy - zobaczymy. Nie należy się jednak spodziewać znacznego boomu na zakładanie nowych rachunków bankowych. Niezdecydowani i nieufni wobec banków i tak tego nie zrobią, niezależnie od wszelkich ułatwień.

Źródło: bankier.pl, prnews.pl #finanse