Długo oczekiwana nowelizacja ustawy zasiłkowej w dniu 7.07. 2015 r. została podpisana przez Prezydenta. Nowelizacja ustawy wprowadza m.in. zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego dla przedsiębiorców.

Kiedy zacznie obowiązywać zmiana?

Powyższy zmiany "wejdą" w życie: pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Czyli nowe przepisy zaczną obowiązywać 1.11.2015 r.

Do kiedy zasiłek chorobowy, macierzyński na starych zasadach?

Jeżeli jesteś przedsiębiorczą mamą (prowadzącą działalność gospodarczą) i urodzisz dziecko przed 1.11.2015 r. podstawa wymiaru zasiłku będzie ustalana na starych zasadach.

O zasiłek macierzyński można ubiegać się na 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Co za tym idzie jeżeli urodzisz dziecko w listopadzie czy też na początku grudnia, podstawa wymiaru do zasiłku będzie ustalana jeszcze na starych zasadach. Jeżeli jednak planowany poród masz wyznaczony na późniejszy czas, podstawa do zasiłku będzie ustalana na nowych zasadach.

Jak będzie ustalana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego

Nowe przepisy nie pozwolą na jednorazowe podwyższenie podstawy składki w celu uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego, czy też na 90 dniowe podwyższenie podstawy w celu uzyskania z kolei wysokiego zasiłku chorobowego a następnie zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z dodanym art. 48 a ust. 1 znowelizowanej ustawy zasiłkowej: w przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota i jednocześnie podlega temu ubezpieczeniu przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

· przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (aktualna podstawa: 2 375,40 zł), oraz

· kwoty stanowiącej iloczyn 1 / 12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, oraz liczby tych miesięcy.

W roku 2015 maksymalna podstawa wymiaru na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż 9 897,50 zł.

Top Videos of the Day

Przykład

Przedsiębiorcza mama założyła działalność gospodarczą 5 marca 2015 r. ale do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpi od 1 listopada 2015 r. będzie opłacała składki od maksymalnej obecnie obowiązującej podstawy tj. 9 897,50 zł. Wniosek o zasiłek macierzyński planuje złożyć 28 grudnia 2015 r. na 6 tygodni przed planowanym porodem.

W celu wyliczenia zasiłku macierzyńskiego netto:

ustalamy podstawę wymiaru zasiłku:

2 375,40 zł + (9 897,50 zł - 2 375,40 zł) : 12 m-cy = 3 002,24 zł

podstawę pomniejszamy o wskaźnik 13,71%

3 002,24 zł - 13,71% = 2 590,63 zł

przyjmujemy, że zasiłek wypłacany będzie przez cały okres w wysokości 80% podstawy wymiaru

2 590,63 zł - 80% = 2 072,50 zł

z tak obliczonej kwoty należy odjąć zaliczkę na podatek dochodowy 18%

2 073,00 zł - 18% = 1 699,86 zł zasiłek netto do wypłaty

Z kolei gdyby przedsiębiorcza mama zdążyła urodzić dziecko i złożyć wniosek o zasiłek macierzyński jeszcze w trakcie obowiązywania zasad przed nowelizacją, jej wysokość zasiłku wynosiła by:

(9 897,50 zł - 13,71%) x 80% = 6 832,00 zł - 18 % = 5 602,24 zł zasiłek netto do wypłaty

Za każdy dzień przysługuje 1/30 albo 1/31 tak obliczonych kwot zasiłku netto, w zależności od ilości dni w miesiącu.

W obydwu przypadkach kwota jaką należy wpłacić do #ZUS od wysokości tak zadeklarowanej podstawy tj. 9 897,50 zł. wynosi 3 386,93 zł. + obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne która jest w stałej wysokości, obecnie wynosi 279,41 zł

Składka emerytalna: 19,52%; rentowa:8%; chorobowa: 2,45%; wypadkowa: 1,80%; FP 2,45% przy czym składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób (zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy, od 1.04.2015 r stopa procentowa wynosi 1,80

Wnioski

Podwyższając podstawę wymiaru na ubezpieczenie chorobowe do możliwie najwyższej obecnie obowiązującej kwoty tj. 9 897,50 zł zapłacimy do ZUS składkę na ubezpieczenie społeczne i FP w wysokości 3 386,93 zł a uzyskamy miesięczny zasiłek na nowych zasadach w wysokości 1 699,86 zł co daje 20 398,32 zł (1 699,86 zł x 12 miesięcy).

Z kolei na zasadach obowiązujących przed nowelizacją ustawy, od kwoty 9 897,50 zł do ZUS też zapłacimy składki w wysokości 3 386,93 zł a uzyskalibyśmy zasiłek miesięczny w kwocie 5 602,24 zł co daje 67 226,88 (5 602,24 zł x 12 miesięcy)

Co za tym idzie w celu uzyskania wysokiego zasiłku liczonego, od pełnej zadeklarowanej podstawy należy opłacać składkę przez całe 12 miesięcy.

Źródło: Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, ZUS #rodzicielstwo