Pytanie "skąd wziąć pieniądze na własny biznes" zadaje sobie coraz więcej osób, zniechęconych trudną sytuacją na rynku pracy i nieciekawymi perspektywami pracy na etacie. Założenie firmy staje się coraz łatwiejsze, coraz lepiej w praktyce sprawdza się system tzw. jednego okienka, który pozwala na założenie własnej firmy w kilkanaście minut, dokonując wszelkich niezbędnych czynności w jednym miejscu.

O ile biurokracja nie stanowi już większego problemu na drodze do własnego przedsiębiorstwa, tak problemem może być źródło finansowania pomysłu na biznes. Z pomocą przychodzą tu środki unijne - pieniądze w ramach dotacji unijnych na lata 2015 - 2020.

A jak to wygląda obecnie, w 2015 roku?

Unia Europejska rozdaje pieniądze na własną działalność

Żałować można, że "Program Operacyjny 6.2. - Kapitał Ludzki", został już zakończony. Była to bodaj najpopularniejsza forma pozyskania unijnej dotacji na założenie i prowadzenie własnej firmy. Stosunkowo niewielkie oferowane środki (do 40 tysięcy złotych) pozwoliły na stworzenie tysięcy nowych podmiotów gospodarczych, działających z lepszym lub gorszym efektem. Obecnie jednak istnieją inne programy unijne, z których można pozyskać środki na własną działalność.

Największym obecnie unijnym programem wsparcia i promocji biznesu w Polsce jest program "Horyzont 2020". W jego ramach #Unia Europejska zamierza przeznaczyć 80 mld Euro na wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości oraz rozwój badań naukowych i instytucji z otoczenia biznesu.

Top Videos of the Day

Instytucją nadrzędną wobec tego programu w Polsce w roku 2015 jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pieniądze mają być przeznaczone przede wszystkim na rozwój nauki i innowacyjności. Póki co ustalone zostały ramowe szczegóły funkcjonowania projektu, na konkrety trzeba zapewne jeszcze poczekać, niemniej "tort" jest ogromny i pieniądze na własną działalność powinny być łatwiej dostępne.

Jak pozyskać dotacje unijne w latach 2015 - 2020?

Do rozdysponowania w tym okresie Polska otrzyma ponad 20 mld Euro więcej niż w trakcie poprzedniego programu. Przedsiębiorcy i osoby, chcące ze środków unijnych założyć własną firmę, będą szukać wsparcia przede wszystkim w ramach programów operacyjnych "Inteligentny Rozwój", "Polska Wschodnia" i "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (które będą dzielić się na mniejsze programy, a środki zostaną rozdysponowane na wielu beneficjentów, udzielających dotacji).

O własne środki z dotacji unijnych można też będzie walczyć w ramach regionalnych projektów operacyjnych, realizowanych na szczeblach poszczególnych województw (tu beneficjentami największych środków mają być wojewódzkie urzędy pracy, stąd też najłatwiej będzie uzyskać unijne dotacje na własną firmę).

W ramach regionalnych programów operacyjnych każde województwo ustalać będzie te branże, które uzyskają najwięcej środków z przeznaczonej na dane województwo puli. Finansowane będą przede wszystkim te rodzaje działalności, które mają predyspozycje do dalszego rozwoju i są zgodne z potencjałem danego regionu.

Informacje o tym, gdzie można uzyskać dotacje unijne na własny biznes najprościej uzyskać w wojewódzkich urzędach pracy oraz oddziałach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Łańcuch beneficjentów z pewnością będzie długi, na jego końcu będą podmioty typu powiatowe urzędy pracy, agencje rozwoju regionalnego, oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Każda z tych instytucji ma swoje przedstawicielstwa w miastach wojewódzkich, a to, skąd wziąć pieniądze na własną działalność, zależy przede wszystkim od wysokości środków, rodzaju działalności i obszaru działania korzystającego z dotacji unijnych przedsiębiorcy.

Źródło: infor.pl, bankier.pl #system finansowy #finanse