Aleksandra Jaros: Co doprowadziło Grecję do tak fatalnej sytuacji?

Łukasz Piechowiak: Problemy greckich finansów wynikają z olbrzymiego zadłużenia względem Zachodu, który pożyczył Grekom pieniądze na rzeczy i usługi, które nie zmaterializowały się. W pewnym sensie większość środków została zmarnowana lub zwyczajnie rozdana w postaci dodatkowych usług socjalnych, wysokich emerytur czy wysokich zasiłków. Druga ciekawostka, z której mało kto zdaje sobie sprawę, to dziwna grecka zależność - otóż #Grecja jako państwo jest biedna, ale samo społeczeństwo jest bogate, co widać po ich stosunkowo wysokiej stopie życia. Kolejna sprawa to interesujący, ale szkodliwy, układ polityczny - cały kraj w zasadzie rządzony jest przez 5 oligarchicznych rodzin, do których po kolei należy większość sektorów gospodarki.

W znakomitym stopniu, to one skorzystały na wzroście zadłużenia państwa. Teraz bardzo wielu polityków zwyczajnie unika odpowiedzialności za nieuprawnione koneksje, nierozważne i nieodpowiedzialnej decyzje, itp. Dlatego nie dziwię się Grekom, że nie chcą zaciskać pasa, skoro odpowiedzialni za fatalny stan państwa bogacze nie stracili nawet jednego euro.

Czy w takich warunkach Trojka (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska) będzie w stanie uzdrowić greckie finanse, czy kraj ten skazany jest na bankructwo?

Trojka już dawno znalazła sposób na uzdrowienie greckich finansów. Kontrolowane bankructwo i wypchnięcie Grecji ze strefy euro też jest jednym z możliwych scenariuszy i wcale nie byłoby złe pod względem ekonomicznym. Miałoby to jednak fatalne skutki polityczne.

Top Videos of the Day

Dlatego najprawdopodobniej skończy się na umorzeniu części greckich długów, ale tylko ze względów na geopolitykę.

Jaką cenę będzie musiała zapłacić Grecja?

Greków trzeba utrzymać po stronie UE, nie można im pozwolić na romans z Rosją, a ta robi wszystko by zachęcić Greków to "burd i awantur" w strefie euro. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby Grekom udało się umorzyć większość zobowiązań w zamian za pozostanie w strefie euro, wspólne kształtowanie polityki zagranicznej UE, w tym przyjęcie części imigrantów z Afryki i Syrii. Naturalnie nie ma nic za darmo - takie rozwiązanie będzie możliwe dopiero po zakończeniu procesu reform finansów publicznych, poprawy efektywności wydawanych środków oraz częściowy zarząd komisaryczny w kraju. #Unia Europejska #Rosja