Komornik to ostateczność, na którą decydują się osoby (lub firmy), które nie mogą odzyskać od dłużnika pieniędzy. Sprawa niespłaconego długu najpierw trafia do sądu, który weryfikuje zasadność roszczeń i wydaje tak zwany tytuł wykonawczy. Ten dokument wędruje do komornika, o ile wierzyciel po zakończeniu procesu w sądzie, zdecyduje o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Jedynym zadaniem komornika jest ściągnięcie należności finansowej od dłużnika. Nie bada on sprawy, nie analizuje przyczyn zadłużenia. Jeśli dłużnik chce negocjować, powinien to zrobić w sądzie lub ustalić pewne kwestie bezpośrednio z wierzycielem.

Co może zająć komornik?

Ruchomości, pobrać kwotę zadłużenia z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych, z rachunków bankowych, z nieruchomości, poprzez sprzedaż mienia. Obowiązkiem komornika jest poinformowanie dłużnika o postępowaniu. Co ciekawe to, z czego będzie prowadzona egzekucja, zależy od decyzji wierzyciela. Decyzję tę zwykle zawiera się we wniosku składanym komornikowi. #finanse

Co może, a czego nie może komornik?

Komornik może zarządzić otwarcie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika oraz przeszukanie jego rzeczy, a także odzieży, którą dłużnik ma na sobie. Może także przeszukać osoby postronne, jeśli zachodzi podejrzenie, że dłużnik dał im cenne przedmioty, by je ukryć przed komornikiem. Co ważne - dłużnika może przeszukać tylko osoba tej samej płci.