#Unia Europejska przeznacza blisko 80 miliardów euro na program finansowania badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020". Jest to to największy unijny program w ogóle. Takie informacje podał we wtorek (23.06.2015) w Warszawie Arkadiusz Lewicki ze Związku Banków Polskich.

Pieniądze unijne dla przedsiębiorców nad Wisłą

Arkadiusz Lewicki to dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Związku Banków Polskich. Mówił dziś o najnowszych instrumentach finansowych, które dzięki pieniądzom unijnym będą finansować między innymi przedsiębiorców z naszego kraju.

Związek Banków Polskich zorganizował śniadanie prasowe dziś, we wtorek 23 czerwca.

Jego temat to pierwsze w Polsce transakcje i nowe instrumenty finansowe w programie Horyzont 2020.

Szeroka pomoc dla całego rynku

Jak tłumaczył dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, działający w ramach Związku Banków Polskich KPK IF PUE oferuje szeroką pomoc dla przedsiębiorców, całego rynku finansowego, innych instytucji otoczenia biznesu oraz tak zwanych regulatorów.

Najważniejszy i największy jest program Horyzont 2020. Jest on obsługiwany przez Krajowy Punkt Kontaktowy. Ten program, mający pomagać między innymi polskim przedsiębiorcom i innym organizacjom otoczenia biznesu, to największy program Unii Europejskiej w ogóle.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Głos zabrał także Mateusz Gaczyński z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który mówił o szczegółach programu Horyzont 2020.

Top Videos of the Day

Ministerstwo jest instytucją nadrzędną wobec tego programu. Prelegent z ministerstwa poinformował, że Unia Europejska na program przeznaczy w sumie od 77, do 79 miliardów Euro. Celem programu jest także wspieranie innowacyjności europejskiego przemysłu i nauki na kontynencie.

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powiedział jeszcze, że na projekt składają się trzy linie inwestycyjne. Na projekty naukowe trafi około 20 miliardów Euro. Także przemysł będzie wspieramy z programu Horyzont 2020, trafi do niego około 20 miliardów. Dzięki tej linii inwestycyjnej Unia Europejska chce wrócić do tego, co przez stulecia było wyróżnikiem Europy - do przemysłu innowacyjnego. Trzecia linia programu, czyli takie obszary jak nowe środki transportu, energetyka i demografia, to ogromne wyzwanie społeczne. #system finansowy #ekonomia Warszawa

Źródło: PAP