Pod koniec roku 2014 w Polsce funkcjonowało 681 funduszy inwestycyjnych. Jest to o 42 więcej niż rok wcześniej. Wartość aktywów funduszy wynosiła 233,9 mld zł. Takie informacje podał w czwartek (25.06.2015) Główny Urząd Statystyczny.

Wzrosty i spadki

Z danych zaprezentowanych przez Urząd wynika, że w ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się do 40 (dla porównania przed rokiem było ich 58); natomiast liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zmniejszyła się do 47 (przed rokiem było ich 52). Dla odmiany, wzrost odnotowano w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych: było ich 529, ich liczba zwiększyła się do 594.

Wzrosła także wartość aktywów zgromadzonych ogółem przez fundusze inwestycyjne: wyniosła ona pod koniec grudnia 233 mld 916 mln zł; oznacza to 10,4-procentowy wzrost wobec roku poprzedniego.

Główna pozycja - składniki lokat

Co było główną pozycją aktywów? Otóż jak poinformował GUS, pozycją główną funduszy ogółem były składniki lokat notowane na aktywnym rynku. Posiadały one niebagatelną wartość. Było to 109 miliardów 529 milionów złotych. Wartość ta była wyższa o 9 procent w porównaniu do roku 2013.

Co to aktywny rynek? Aktywny rynek to ten, który spełnia kilka kryteriów łącznie. Do najważniejszych należą: instrumenty, które są przedmiotem obrotu na rynku, są jednorodne; w każdym czasie występują też zazwyczaj zainteresowani nabywcy i sprzedawcy. Natomiast ceny na tym rynku podawane są do publicznej wiadomości.

Top Videos of the Day

Ogromna wartość aktywów

Co się okazuje, udział tej pozycji w aktywach zmniejszył się ogółem do 46,8 procenta. W roku poprzednim było to dla porównania 47,4 procenta. W 2014 roku należności funduszy inwestycyjnych ogółem wynosiły 11 miliardów 602 miliony złotych. Były wyższe o 9,3 procenta jeśli chodzi o koniec grudnia roku 2013. Natomiast należności z tytuły lokat zbytych zwiększyły się do 3 miliardów 648 milionów złotych. Takie są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Aktywa obrotowe

Ile w ogóle działało towarzystw funduszy? Pod koniec roku 2014 było w Polsce 58 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Ich aktywa miały ogromną wartość. Wynosiła ona 1 miliard 906 milionów złotych. Było to aż o 18 procent więcej niż w roku poprzednim. Jeśli chodzi o aktywa obrotowe, to ich wartość sięgała 1 miliarda 702 milionów złotych i stanowiła 89,3 procenta ogółu aktywów. Aktywa obrotowe to głównie krótkoterminowe inwestycje finansowe, które zwiększyły się do 1 miliarda złotych, czyli o 34,2 procenta.

Źródło: PAP #system finansowy #ekonomia Warszawa #finanse