#praca komornika nie jest lekka, a wymagania żeby nim zostać są niemałe. Przede wszystkim nie można być karanym ani podejrzanym za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Poza tym należy posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 26 lat, wykształcenie prawnicze oraz aplikację komorniczą zakończoną egzaminem. Należy także przepracować przynajmniej 2 lata jako asesor komorniczy.

Aplikacja komornicza trwa dwa lata, odbywa się u wybranego komornika-patrona. Kończy się egzaminem, który trwa 6 godzin i polega na opracowaniu tematów z zakresu czynności egzekucyjnych oraz części ustnej, sprawdzającej wiedzę z zakresu prawa, ustroju sądów powszechnych, przepisów egzekucji sądowej i wykonywania czynności komorniczych.

Jeśli egzamin jest zdany pozytywnie, to chętnym do pracy pozostaje jeszcze przepracować 2 lata w charakterze asesora komorniczego.

Zarobki komorników

Z ogólnodostępnych raportów płacowych wynika, że aplikant komorniczy zarabia od 2 tys. do ponad 4 tys. zł brutto, a asesorzy komorniczy zarabiają ok. 5-6 tys. zł brutto. Komornicy zarabiają natomiast na prowizji od ściągniętego długu, czyli im bardziej skuteczny komornik, tym więcej zarobi.

Komornicy zarabiają 15% od wyprzedaży majątku dłużnika, 8% od zajęcia konta lub wynagrodzenia dłużnika, 5% od dobrowolnej spłaty. Zarobki komorników reguluje Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, Art. 49. 1*. Nie ma granicy dla zarobków komorników. #finanse