Kwota dochodu, który jest zwolniony od opodatkowania, ma na celu zmniejszenie obciążeń fiskalnych osób najbiedniejszych. Roczne minimum biologicznego przetrwania dla jednej osoby w Polsce wynosiło w 2014 roku 6529 zł. Osoby najbiedniejsze są zatem zmuszone do zapłacenia podatku od dochodu, który nie gwarantuje im przeżycia. Ujawniamy różnice w opodatkowaniu dochodów posłów, senatorów i pozostałych obywateli kraju.

Porównanie kwot zwolnionych z opodatkowania w różnych krajach świata

Królowa Elżbieta II zapowiedziała podwyższenie kwoty wolnej od podatku, aby najbiedniejsi poddani nie musieli się martwić o swój byt.

Kto sprawadził, ile ta kwota wynosi obecnie? Podpowiedź - 9440 funtów, czyli 12 tys. euro! Wśród krajów europejskich jednymi z najwyższych kwot wolnych od podatku szczycą się: Cypr - 19,5 tys. euro, Hiszpania - ponad 17,7 tys. euro, Finlandia 16 tys. euro. Nawet w bankrutującej Grecji obywatele mogą liczyć na 5 tys. euro dochodu zwolnionego od opodatkowania. Poza Europą - w Kolumbii prawie 11 tys. euro, w biednej Brazylii - ok. 6,8 tys. euro, w Botswanie - 3 tys. euro. W Polsce - 750 euro.

Równi i równiejsi

Ci sami, którzy na wszelkie sposoby udowadniają nam, że zmniejszenie obciążeń podatkowych nie jest możliwe oraz że Polska nie może sobie na taką rozrzutność pozwolić, zapomnieli chyba dodać, że sami korzystają ze znacznie większej kwoty dochodu zwolnionego od opodatkowania.

Top Videos of the Day

Posłowie i senatorowie mają prawo zarówno do uposażenia, jak i do diety. Uposażenie jest traktowane jak wynagrodzenie i podlega "normalnemu" opodatkowaniu. Natomiast dieta poselska jest zwolniona od opodatkowania do kwoty 2280 zł miesięcznie. Dodatkowo, poseł nie zapłaci podatku od 11650 zł ryczałtu otrzymywanego na funkcjonowanie jego biura poselskiego. Nie zostały też opodatkowane otrzymywane druki i wydawnictwa urzędowe (np. Dziennik Ustaw) tudzież inne korzyści w formie świadczeń rzeczowych. Obywatelom wlicza się do dochodu wszelkie świadczenia w formie rzeczowej lub pieniężnej, otrzymywane z zakładu pracy. Uważa się, że korzyści te podwyższają nasz status majątkowy. Zwolnione od opodatkowania są tylko niektóre świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nie dajmy się zwariować

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku nie powinno być określane w ustawie kwotowo. Najlepszą konstrukcją byłoby przyjęcie, że kwota dochodu zwolniona od opodatkowania wynosi wielokrotność minimum socjalnego, obliczanego dla jednej osoby.

To na początek, ponieważ w dalszych latach kwota ta powinna stanowić wielokrotność minimum egzystencji dla całej rodziny danego podatnika. Taka konstrukcja zwolnienia podatkowego niesie za sobą możliwość zmniejszenia kosztów redystrybucji świadczeń na rzecz najbiedniejszych, daje możliwość zniesienia ulg podatkowych i zmniejszenia liczby zatrudnionych urzędników oraz kosztów obsługi podatków i świadczeń. Podatnicy z całą pewnością zasililiby gospodarkę krajową w postaci większych wydatków. Nie ma się co łudzić - nawet tak skonstruowana kwota zwolnienia podatkowego dochodu nie daje możliwości składania pieniędzy do skarpety. #praca #podatki #społeczeństwo

Źródła: PITax.pl, niewygodne.info.pl, sejm.gov.pl, Gazeta Prawna