Skutkiem wprowadzonej właśnie noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą utrudnienia w wyprowadzaniu zysku za granicę. Firmy najczęściej robiły to za pomocą tak zwanych cen transferowych. Są to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy firmami powiązanymi.

Nowelizacja

Projekt noweli jest autorstwa Ministerstwa Finansów. Jest on zgodny z wytycznymi OECD - Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju (organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym, zrzeszająca 34 demokratyczne i rozwinięte państwa. Z siedzibą w Paryżu we Francji. Jej głównym celem jest wsparcie państw członkowskich w osiągnięciu najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli).

Niezbędne są jeszcze uzgodnienia międzyresortowe a także konsultacje społeczne. Sprawa dotyczy podatku dochodowego. Czym jest on w swej istocie?

Podatek dochodowy

Najprościej rzecz ujmując, jest to podatek bezpośredni, danina na rzecz państwa obejmująca procent dochodów uzyskiwane przez osoby fizyczne. W Polsce PIT (od ang. Personal Income Tax), czyli podatek dochodowy od osób fizycznych regulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku. Do tego obowiązki prawa podatnika wynikają z wielu postanowień Konstytucji RP i szeregu ustaw. Ponadto określają go ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia wykonawcze. Ustawę o podatku dochodowym nowelizowano 133 razy.

Kwestia cen

W Unii Europejskiej obowiązują przepisy dotyczące opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych.

Top Videos of the Day

Teraz podobne przepisy zostaną wprowadzone do prawa polskiego. Sprawa dotyczy dokumentowania cen transferowych stosowanych przez firmy powiązane. To właśnie transakcje wewnątrz grup służą najczęściej do wyprowadzania zysków z kraju. W niektórych krajach stawki podatku są niższe w niektórych niższe. Właśnie do krajów, gdzie #podatki są niższe niż w Polsce, firmy mogą transferować pieniądze stosując nierynkowe ceny. Podobnie w przypadku krajów, które udzielają pozwolenia na korzystanie z ulg podatkowych. Ceny transakcyjne stosowane są także w grupach krajowych, ale rzadziej. Tu proceder ten stosuje się przerzucając zysk z jednej spółki do drugiej, która notuje stratę. Nowela proponowana przez Ministerstwo Finansów utrudnia takie działania. Ogranicza też transfer zysków. Przepisy te w głównej mierze mają działać prewencyjnie. Firmy będą działać w sposób bardziej przemyślany. #Unia Europejska #finanse publiczne