"W Polsce nie ma nawet dialogu na ten temat" - Zauważa Danuta Huebner. Trzeba rozpocząć rozmowy w sprawie wejścia Polski do strefy euro - uważa była komisarz Unii Europejskiej. Huebner, wypowiadając się na Kongresie Federacji Rynku Nieruchomości, oceniła, że wprowadzenie euro to korzyści dla polskich przedsiębiorców. Zaznaczyła też, że wprowadzenie euro nie powinno przynieść podwyżki cen.

Jubileuszowy Kongres

Był to dwudziesty, jubileuszowy Kongres Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). Posłanka PO mówiła na nim o szansach i wyzwaniach, jakie płyną dla przedsiębiorców z "zarządzania ekonomią w okresie pokryzysowym w Unii Europejskiej".

Była Komisarz Polityki Regionalnej UE mówiła też o ryzykach prowadzonej działalności, na które szczególnie powinni zwrócić uwagę polscy przedsiębiorcy. Poruszyła temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Zwróciła uwagę, że Europa jest dzisiaj podzielona w bardzo prosty sposób: wspólną walutą.

Danuta Huebner przekonuje, że problem polega na braku debaty o wprowadzeniu euro. Jest bardzo dużo różnych mitów na temat wspólnej waluty oraz na temat kryzysu, który tak na prawdę nie był kryzysem euro. Posłanka zauważa, ze wszystko to, co jest ważne w Unii, wszystkie reformy dotyczą właśnie strefy euro. Dodaje, że czy tego chcemy, czy nie, przyszłość integracji europejskiej to przyszłość wspólnej waluty. Niestety, według byłej komisarz unijnej, Polska politycznie jest poza głównym nurtem integracji.

Top Videos of the Day

Niebagatelne korzyści

Danuta Huebner na Kongresie w Warszawie wymienia korzyści z wprowadzenie euro: parasol ochronny banku centralnego, specjalne środki na poprawienie płynności w sytuacji kryzysu, gwarancja stabilności dla inwestorów, nadzór banku centralnego nad bankami.

Teraz, według posłanki, nie mamy jako kraj dostępu do wielu mechanizmów ochronnych. Owszem, jesteśmy dumni z tego, jak przeszliśmy przez kryzys. Ale sedno w tym, żeby nie dać się uśpić. Nasz sektor bankowy jest płytki i mały, oparty na krótkoterminowych oszczędnościach. Jest dość podatny na destabilizację.

Ceny w dół, nie w górę

Do tego dochodzą dodatkowe koszty transakcyjne. Ponoszą je przedsiębiorcy w sytuacji, kiedy Polska pozostaje poza strefą euro. Ponoszą także duże ryzyko związane z wahaniami kursu walut. Była komisarz przekonuje, że należy jak najszybciej rozpocząć dialog dotyczący wejścia Polski do strefy euro. Nie musi to stać się dziś ani juro, ale rozmawiać trzeba.

Danuta Huebner ocenia też, że świadomość społeczna problemu wejścia Polski do strefy euro jest niewystarczająca.

Przekonuje, że nie ma żadnego mechanizmu w systemie wspólnej waluty, który miałby powodować bezpośrednio wzrost cen. Przeciwnie, euro powinno ciągnąć ceny w dół. Także wartość nabywcza emerytur nie zmieni się. Trzeba to jasno wytłumaczyć obawiającym się zmian emerytom. Emerytury będą wymieniane po takim samym kursie co ceny. Ludzie tego nie wiedzą i należy im to powiedzieć - dodaje Huebner.

Wspólna waluta jest nam również potrzebna, bo będzie oznaczać pełniejsze uczestnictwo Polski w UE. Jest to niezbędne w kontekście napiętej sytuacji na wschodzie. #Unia Europejska #kryzys gospodarczy

źródło: pap.pl