Już podczas kampanii wyborczej urzędujący prezydent zaproponował zmiany w ustawie podatkowej. Polegać one miały między innymi we wprowadzeniu zasady in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania wątpliwości w prawie podatkowym na korzyść podatnika.

Trzy projekty

Sprawozdanie na temat prac nad trzema projektami nowelizacji Ordynacji podatkowej ma przyjąć Sejmowa Komisja Finansów. Projekty są trzy: ten, który we wtorek ma przyjąć rząd, drugi, zaprezentowany przez Prezydenta, oraz projekt senacki. To właśnie prezydencki projekt przewiduje wprowadzenie zasady korzystnej dla nas, dla podatników.

Minister Szczurek, Szef resortu finansów powiedział, że nie widzi przeciwwskazań, by opracowana w kancelarii Prezydenta zasada in dubio pro tributario została wprowadzona do noweli Ordynacji podatkowej.

Jednakowoż przepisy, nad którymi pracuje obecnie sejm, powinny zostać dopracowane.

Minister zapewnia

Nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska rządu w sprawie prezydenckiego projektu, w tym samej zasady zasady in dubio pro tributario. Minister Szczurek zapewnia jednak, że taka zasada powinna mieć swoje miejsce w Ordynacji podatkowej i rząd będzie do jej przyjęcia dążył. Nowa Ordynacja podatkowa ma być przyjęta przez rząd we wrześniu. Jeśli jednak projekt prezydencki zostanie "przeformułowany", zasada mogłaby zacząć funkcjonować jeszcze w obecnej Ordynacji.

Bronisław Komorowski zapowiedział tydzień temu zarządzenie ogólnokrajowego referendum. Jednym z pytań ma być to, które mówi o wprowadzeniu zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Chodzi o silniejszą pozycję obywatela w relacji z państwem.

Top Videos of the Day

Wzmocnienie prewencji

Jutro (we wtorek 19.05.2015) rząd zajmie się projektem, który przewiduje między innymi liczne ułatwienia dla podatników. Zmiany są też zachętą dla podatników, by samodzielnie korygowali błędy w deklaracjach, szczególnie w przypadkach zaniżenia zobowiązania podatkowego. Wiadomo, zdarzają się uchylenia od obowiązków w zakresie podatków oraz po prostu zwykłych oszustw. Zmiana w Ordynacji ma na celu wzmocnienie prewencji przed powyższymi.

Prezydencki projekt zmiany Ordynacji podatkowej jest obecnie przedmiotem prac sejmowej podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego. W październiku 2013 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z konstytucją to, że zobowiązania podatnika mogą w ogóle nie przedawnić się. W kwietniu tego roku sejmowa komisja finansów wystąpiła do Marszałka Sejmu, by zwrócił się do TK o wykładnie w sprawie rzeczonego wyroku. Jednaki zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczy zasady o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, lecz wspomnianej wcześniej kwestii przedawnienia.

Prace nad prezydenckim projektem trwają nadal.

Źródło: PAP #finanse publiczne #system finansowy #podatki