Propozycja obniżenia stawki na elektroniczne książki i prasę proponowana jest w ramach przeglądu systemu VAT prowadzonego przez Komisję Europejską. Obecnie produkty te i usługi objęte są podstawową stawką VAT. Zmiany miałby wejść w życie w 2016 roku.

Francja już obniżyła VAT

Propozycje mają związek z tym, że w marcu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny Unii Europejskiej orzekł, że stosowanie obniżonej stawki VAT na książki elektroniczne i prasę jest niezgodne z europejską dyrektywą o VAT. Obniżone stawki na e-booki i prasę elektroniczną wprowadziła Francja i Luksemburg, i jak stwierdził Trybunał, dyrektywa wyklucza stosowanie niższych stawek w przypadku usług dostarczanych drogą elektroniczną.

E-booki i prasa elektroniczna do takich należą.

Po ogłoszeniu wyroku o niezgodności obniżonej stawki VAT z unijną dyrektywą, ministrowie Francji, Polski, Włoch i Niemiec zwrócili się do Komisji Europejskiej o jak najszybsze dostosowanie regulacji tak, by także e-booki mogły być sprzedawane po obniżonej stawce. KE jest też pod presją posłów parlamentu Europejskiego. Nalegają oni by KE przedstawiła odpowiednie przepisy zmieniające prawo wobec elektronicznych książek i prasy.

VAT neutralny technologicznie

"VAT powinien być technologicznie neutralny" - mówi szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Na początku maja tego roku wspominał o obniżeniu stawki VAT na elektroniczne książki i prasę.

Komisarz do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip jest podobnego zdania. On też popiera inicjatywę obniżonych stawek na e-booki oraz prasę cyfrową.

Top Videos of the Day

Swoje zdanie wyraził niedawno podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim. Jednak na przedstawienie tej propozycji poczekamy do roku 2016. Wtedy nastąpi szeroki przegląd obecnego systemu VAT w Unii Europejskiej. Nadmienić należy, ze procedury są zakładają, iż każda inicjatywa w sferze podatków musi zostać zatwierdzona jednomyślnie przez wszystkie państwa członków Unii Europejskiej.

Amazon i Polska "za"

Do pomysłu obniżenia VAT-u na e-booki i prasę elektroniczną przyłącza się sprzedająca je firma "Amazon". Gigant w branży e-handlu, posiadający największy na świecie sklep internetowy, jest także przekonany o tym, że książki w każdym formacie powinny podlegać tej samej obniżonej stawce. Przedstawiciele firmy twierdzą, że nie format jest ważny: #książka to książka, jej edukacyjne i kulturowe znaczenie ma związek z zawartością i pracą autora, nie formatem.

Jak wygląda sytuacja w Polsce? U nas gazety, książki i czasopisma objęte są stawką VAT 8 procent. Natomiast VAT na e-booki i prasę w internecie to już 23 procent. Nasz resort finansów jest za inicjatywą obniżenia stawki VAT na e-booki i pracę elektroniczną.

Źródło: pap.pl #Smartphone #Unia Europejska