Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od siedemnastu lat jest organizatorem Konkursu "Śląska Nagroda Jakości". Wyróżniane są organizacje, odznaczające się szczególną dbałością w kwestii zarządzania. Co roku punktem kulminacyjnym konkursu jest uroczysta gala, podsumowująca bieżącą edycję. W tym roku odbędzie się ona 7 maja w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie. Podczas gali wręczone zostaną statuetki XVII edycji konkursu "Śląska Nagroda Jakości" oraz Certyfikaty V edycji Programu "Stawiamy na Jakość".

Kapituła Konkursu zebrała się już 14 kwietnia i wyłoniła Laureatów w 3 kategoriach: nagród zespołowych, indywidualnych oraz honorowych.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Śląską Nagrodę Jakości przyznaje Kapituła Konkursu. W jej skład wchodzą przedstawiciele instytucji i osób - pomysłodawców i współtwórców plebiscytu, jednostek certyfikujących, partnerskich izb gospodarczych, stowarzyszeń oraz organizacji około biznesowych, a także mediów.

Laureaci

Laureatami nagród zespołowych XVII edycji konkursu ŚNJ zostali;

  • w kategorii "organizacja edukacyjna": Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  • w kategorii "duże organizacje produkcyjno-usługowe: GK KOPEX
  • w kategorii średnie organizacje usługowe: Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu
  • w kategorii "znakomity przywódca": Artur Komor-Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu
  • w kategorii znakomity pełnomocnik szj: Gabriela Grojec- Pełnomocnik SZJ Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w BytomiuLaureatami honorowych śląskich indywidualnych nagród jakości zostali:  • w kategorii 'innowacje w praktyce": prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej SUM
  • w kategorii "nauka": prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • w kategorii "promcja": Tomasz Konior - wybitny architektLaureatem specjalnej honorowej śląskiej nagrody jakości:Piotr Uszok - samorządowiec, Prezydent Katowic w latach 1998-2014Laureatami V edycji programu Stawiamy na Jakość zostali:Stawiamy na Jakość w Służbie Zdrowia - BetaMed SA w Katowicach, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.

Top Videos of the Day

A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachStawiamy na Jakość w Innowacjach - Prevac Sp. z o.o. w RogowieStawiamy na Jakość w Firmie - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach

#finanse publiczne