Work Service opublikował wyniki najnowszego badania ankietowego w sprawie migracji zarobkowych Polaków. Wyniki powinny dać do myślenia nie tylko rządzącym, ale i naszym pracodawcom. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie Polaków.

63% zdecydowanych na emigrację to ludzie poniżej 35 roku życia

Co piąty badany rozważa możliwość poszukiwania pracy za granicą, ale zwiększył się odsetek osób zdecydowanie myślących o emigracji zarobkowej - do 6,4% populacji w wieku aktywności zawodowej. Oznacza to, że 1,25 mln osób poniżej wieku emerytalnego zaczyna lub niedługo zacznie pakować walizki. W tej liczbie 63% stanowią osoby z grupy wiekowej poniżej 35 lat i w porównaniu z poprzednimi latami liczba młodych zdecydowanych na wyjazd zmniejszyła się.

Jednocześnie znacznie wzrósł odsetek osób 35+, chcących opuścić kraj - z 26% w 2014 r. do 37% w roku bieżącym.

W przypadku rzeczywistego wyjazdu 1,25 mln ludzi z Polski, nasza gospodarka poniosłaby ogromne straty. Pozbędziemy się fachowców, ludzi dobrze wykształconych oraz wyróżniających się doświadczeniem zawodowym. Wyjadą także osoby chętne do wykonywania prac podstawowych -  bardzo potrzebne w każdej gospodarce. W końcu nigdzie nie jest tak, że wszyscy zatrudnieni są wysokiej klasy specjalistami! Wszyscy ci potencjalni emigranci, podejmując pracę zarobkową poza granicami naszego kraju, przyczynią się do dalszego rozwoju gospodarek innych krajów. Niektórzy z nich założą tam swoje rodziny lub wyjadą z kraju wspólnie z rodziną. Nie w Polsce będą się rodziły, dorastały, uczyły i podejmowały w przyszłości pracę ich dzieci!

Powody i kierunki emigracji

Raport wyraźnie wskazuje na niskie zarobki jako ważny powód wyjazdu.

Top Videos of the Day

31% gotowych do emigracji Polaków to osoby zatrudnione za minimalne lub niższe wynagrodzenie (jako próg ustalono dochód osobisty poniżej 2 tysiące złotych miesięcznie), 50% to osoby niemające własnego dochodu. Najwięcej osób wyjedzie z regionu centralnego, południowego i wschodniego.

Zapytano ankietowanych o kraj, do jakiego pragną się udać. Gdzie chcą osiąść i pracować? Nadal najczęściej wybieramy Wielką Brytanię, Niemcy i Norwegię (łącznie 61%). Spadło zainteresowanie wyjazdem do Holandii, niewielu z nas skieruje się do Austrii, Australii, Szwecji czy Danii. Do tych krajów pragnie wyemigrować łącznie 20% badanych, zdecydowanych na emigrację.

Najczęściej wskazywanym powodem wahań i trudności w podjęciu ostatecznej decyzji o wyjeździe jest "przywiązanie do rodziny i przyjaciół w Polsce". Być może z tego samego powodu najwięcej wyjeżdżających zasili gospodarki krajów położonych w miarę blisko Polski, z dobrymi połączeniami z ojczyzną - zachowując tym samym nadzieję na podtrzymywanie kontaktów nie tylko za pomocą telefonu czy internetu, ale w miarę możliwości - w formie osobistych spotkań z bliskimi.

Co na to nasi pracodawcy?

Co najmniej niezrozumiałe są w tym świetle postawy naszych rodzimych pracodawców, nadal upierających się przy zapewnianiu nieprzyzwoicie niskich płac swoim pracownikom. Pytałam już, czy pracodawca samodzielnie wykonywałby daną pracę za oferowane swoim pracownikom niskie zarobki? Dzisiaj zapraszam tych samych pracodawców do analizy danych z raportu Work Service i udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie - kogo zatrudnisz, jak stąd wyjedziemy?

Żródło: Work Service

>>>>ZOBACZ TEŻ:

Korzystanie z pomocy społecznej nie gwarantuje przetrwania

Bezrobocie rejestrowane, fikcyjne oferty pracy i współczesne niewolnictwo #praca #emigracje