Tym razem pod lupę Najwyższa Izba Kontroli wzięła sadownicze uprawy ekologiczne. Wynik kontroli jest zaskakujący. Pomimo 10 lat dopłat i wzrostu powierzchni upraw sady nie owocują.

Ekologiczne uprawy

W ciągu dziesięciu lat Polscy sadownicy otrzymali 708 miliona zł. dopłat do sadowniczych upraw ekologicznych. Ponad 14,5 tys. rolników skorzystało z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju dopiero w 2014 roku zmieniło zasady otrzymywania dopłat uzależniając je od uzyskanego plonu. #NIK ustaliła, że większość założonych upraw miała na celu tylko zdobycie pieniędzy z dotacji.

Zgodnie z wymogami rolnicy prowadzili uprawy przez 5 lat, ponieważ nie wymagano od nich plonów to często plantację były zaniedbywane. Sadzono rośliny w niekorzystnych warunkach, na złej glebie. Tylko 11 z 20 kontrolowanych upraw uzyskały jakiekolwiek plony. Pozostali rolnicy nie zebrani żadnych owoców. Według NIK owoce ekologiczne sprzedawano zaledwie z 3-5 proc. upraw. Jeżeli nawet uzyskiwano więcej owoców to były one sprzedawana bez zaznaczenia, że są ekologiczne.

ARiMR kontroluje

W ciągu dziesięciu lat dopłat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa losowo sprawdzała sadownicze uprawy ekologiczne. Raporty ARiMR wskazywały na zły stan upraw między innymi zbyt małą liczbę sadzonych drzew, o które właściwie nie dbano. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już w 2008 roku dostało informację, że system dopłat się nie sprawdza.

Top Videos of the Day

Zamiast wprowadzić finansowanie uzależnione od plonów, ministerstwo ustaliło minimalną liczbę sadzonek oraz wymagania, co do średnicy pnia i ukorzenienia krzewów. Oczywiście nic to nie zmieniło i nadal sady nie owocowały. Po kontroli 10 lat dopłat NIK zawnioskowała do MRiRW o opracowanie systemu kontroli i monitorowania stanu upraw ekologicznych. Może dzięki takim działaniom nasze ekologiczne sady zaczną owocować.

>>>> Zobacz: NIK: brak nadzoru GDDKiA nad jakością naszych dróg

Kodeks pracy do zmiany? NIK zacieśnia współprace z PIP #Ekologia