Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła tym razem nadzór GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) nad największymi inwestycjami drogowymi. Wyniki kontroli są porażające. W latach 2008-2009 żadna z dróg oddanych do ruchu nie została objęta nadzorem jakościowym. #NIK wykryła wady i usterki w ponad 70 proc. zbadanych dróg. 63 mln zł kosztowały budżet państwa roszczenia wykonawców spowodowane niewłaściwą dokumentacją projektową.

Drogi w Polsce

Wprowadzając w Polsce "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012" GDDKiA nie miała żadnych procedur dotyczących kontroli jakości wykonywanych robót drogowych, ani możliwości badań materiałów wykorzystywanych do budowy dróg.

Do końca 2009 roku nie przeprowadzano kontroli jakości robót, w rezultacie 40 proc. dróg oddanych w tym czasie do użytku, nie została w jakikolwiek sposób skontrolowana. Dodatkowa GDDKiA nie miała odpowiedniej liczby laboratoriów drogowych a te, które były nie miały odpowiedniego sprzętu i wykwalifikowanych pracowników. Sytuacja zaczęła się zmieniać od 2009 roku, kiedy stworzono 23 laboratoria i zwiększono ilość zatrudnionych ludzi. Pomimo zainwestowania 100 mln zł żadne z 16 laboratoriów drogowych nie uzyskało akredytacji. Pierwszą akredytację laboratorium drogowe otrzymało w 2014 roku.

Dziurawe, nierówne i bez asfaltu

NIK skontrolowała szczegółowo jedną czwartą dróg oddanych do użytku w latach 2008-2013. Z dokumentacji wynikało, że ponad 70 proc. sprawdzonych dróg ma usterki i wady takiej jak: niedobry asfalty czy nierówną i spękaną nawierzchnie.

Top Videos of the Day

Usterki te występowały w krótkim czasie pod oddaniu ich do ruchu. Brak nadzoru GDDKiA powodował błędy na etapie projektowym skutkujące np.: źle obliczonymi kosztami całych inwestycji. Funkcje Kierownika Projektu powierzano osobą bez doświadczenia w nadzorowaniu tego typu inwestycji, a nawet bez uprawnień budowlanych. Całość działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad doprowadziła do niskiej jakości realizowanych inwestycji, zwiększenia ich kosztów oraz wydłużenia czasu trwania.

źródło: raport NIK

>>>> Zobacz: Kontrola NIK w sprawie zakładów wzajemnych

NIK kontroluje stacje benzynowe