W wypowiedziach medialnych często zamiennie używa się pojęć minimum socjalnego, minimum egzystencji oraz progów dochodowych kwalifikujących do otrzymania pomocy społecznej.

Różnica między minimum socjalnym i minimum egzystencji

Kwoty minimum socjalnego i minimum egzystencji wyznaczają odpowiednio górną i dolną granicę ubóstwa. Minimum socjalne będące górną granicą, pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka oraz na skorzystanie z kilku dodatkowych usług, takich jak transport, łączność, kultura, sport oraz wypoczynek. Koszyk minimum egzystencji nie zawiera tych dodatkowych usług, a wyliczona kwota stanowi punkt graniczny, poniżej którego zaczyna się powolne wyniszczenie organizmu ludzkiego z powodu braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych.

Koszyki dóbr i usług dla obydwu powyższych kryteriów ubóstwa zawierają produkty o najniższej aktualnej cenie. Obydwa kryteria zawierają też koszty mieszkaniowe, jednak pod uwagę bierze się mieszkanie o powierzchni tzw. normy sanitarnej, tj. 7m2 powierzchni użytkowej i 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę.

Kryteria udzielania pomocy społecznej

Kolejnym kryterium, jakiemu warto się przyjrzeć jest próg dochodowy, kwalifikujący osobę lub rodzinę do otrzymania wsparcia z systemu pomocy społecznej. Kryteria te nie były waloryzowane od 2012 r. Zadaniem ośrodków pomocy społecznej powinno być bezwzględne dostarczenie klientowi świadczeń gwarantujących przeżycie i utrzymanie mieszkania. Jednak definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy społecznej sprawia, że otrzymywane przez rodzinę dodatki mieszkaniowe są traktowane w całości jako źródło dochodu. Ustawodawca nie wziął bowiem pod uwagę, jakie mieszkanie można utrzymać za kwoty wyznaczające obszar ubóstwa.

Top Videos of the Day

Porównanie minimum socjalnego, minimum egzystencji i kryteriów pomocy społecznej za 2014 rok

kryterium

Gospodarstwo 1- osobowe

Gospodarstwo 2-osobowe

Rodzina z 2 dzieci

socjalne

1070,99 zł

1772,60 zł

3409,35 zł

egzystencji

544,09 zł

913,63 zł

1855,16 zł

pomocy społecznej

542,00 zł

912,00 zł

1824,00 zł

Jak wynika z tabeli - progi dochodowe pomocy społecznej nie gwarantują biologicznego przetrwania człowieka.

Płaca minimalna i kwota wolna od podatku

Obecna płaca minimalna netto to 1286,17 zł i teoretycznie jest kwotą wystarczającą do utrzymania jednej osoby na bardzo niskim poziomie uczestniczenia w życiu społecznym.

Wiemy jednak, że mało kto wynajmuje mieszkanie o powierzchni 7m2, a jeśli nawet młody człowiek wynajmie dla siebie pokój - to zostanie zmuszony do zapłacenia znacznie wyższego czynszu niż ten, który wzięto pod uwagę przy wyliczeniach kwot minimum. Za 2014 rok można nie zapłacić podatku od kwoty 3091 zł (257,58 zł miesięcznie). Kwota ta pozostaje niezmienna od 2009 r. Natomiast minimum egzystencji dla jednej osoby na cały 2014 r. wyniosło 6529,08 zł. Płacimy więc podatek nawet wówczas, kiedy zarobimy 500 zł, będące kwotą niższą niż kryterium dochodowe pomocy społecznej.

źródło: MPiPS, IPiSS

>>>>CZYTAJ TEŻ:

Problem dyskryminacji osób starszych na rynku pracy

Kwota wolna od podatku - czy obywatele ją zmienią?

#finanse publiczne #praca