W 2015 r. utrzymanie Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i Premiera będzie kosztować podatników, 850 mln. zł. Za co dokładnie zapłacimy? 40 mln to same odprawy, 16,6 mln. to koszt nowych biur, a 11,3 mln. wydamy na odznaczenia i ordery.

Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu zwiększa budżet w porównaniu z rokiem poprzednim o 51 mln. Ten wzrost wydatków jest związany z końcem kadencji parlamentu. Blisko 32,2 mln. zostanie przeznaczonych między innymi na : odprawy dla posłów, odprawy dla ich pracowników oraz doradców marszałka Sejmu. Jeżeli w jesiennych wyborach w Sejmie zasiądzie 300 nowych posłów to w październiku wypłaty otrzyma 600 osób.

Całkowite koszty związane ze zmianą kadencji w Sejmie to 326,4 mln. Pozostała część budżetu sejmowego jest związana z działalnością bieżąca izby niższej, obsługą dokumentów, prac komisji i rozpowszechnianiem wiedzy o pracy naszego parlamentu. Diety poselskie i prowadzenie ich biur w 2015 r. kosztować będą podatników 87,3 mln. Według danych podanych przez NIK w kancelarii sejmu jest 1206 pełnych etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie to 8183 zł brutto.

Kancelaria Senatu

Budżet izby wyższej w 2015 r. wyniesie 100,3 mln. Większość pieniędzy zostanie wydatkowana na obsługę bieżąca prac Senatu. Zmiana kadencji w izbie wyższej będzie nas kosztować 8 mln. Na senatorskie diety oraz prowadzenie ich biur wydamy 19,1 mln. Kancelaria Senatu ma 286 pełnych etatów, średnie wynagrodzenie to 7510 zł brutto.

Top Videos of the Day

Kancelaria premiera nie oszczędza

Na działalność Kancelarii Premiera zaplanowano 125 mln. Koszty bieżącej obsługi to 93,6 mln.,są to między innymi pensje 560 pracowników. Według danych NIK przeciętnie pracownik Kancelarii Premiera zarabia 7786 zł brutto. Pozostałe koszty to współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, subwencje i dotacje. Kancelaria przekazuje też pieniądze na Ośrodek Studiów Wschodnich, Radę ds. Polaków na Wschodzie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Prezydent bez zmian

Kancelaria Prezydenta w 2015 r. dysponuje takim samym budżetem jak rok wcześniej. Na utrzymanie prezydenta przeznaczono 167,6 mln. na tą kwotę składają się: pensje blisko 400 pracowników ( średnio 9205 zł brutto), odprawy, utrzymanie biur byłych prezydentów oraz pula reprezentacyjna.

Czy 850 mln na utrzymanie Parlamentu, prezydenta i premiera to dużo? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sam.

Źródło: Moneypl

>>>> Czytaj: Prezydent podpisał ustawę o kierowaniu obroną w czasie wojny

SKW znalazła podsłuch w restauracji "Różana" #sejm #senat