Początki #SKOK-ów to 1995 r. Sejm, w którym rządziła koalicja SLD-PSL przyjmuje pierwszą ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Obowiązuje ona od 1996 r. Według ustawy nadzór nad SKOK-ami sprawuje Kasa Krajowa SKOK. Przepisy obowiązywały przez 10 lat.

Komisja Nadzoru Finansowego

W 2006 r. Sejm uchwala przepisy o nadzorze nad rynkiem finansów. Utworzenie Komisji Nadzoru Finansowego ma skupić nadzór nad rynkiem finansowym w jednej instytucji. W 2008 r. KNF miała także prowadzić nadzór bankowy znajdujący się do tej pory w strukturach Narodowego Banku Polskiego. Twórcą ustawy był m.in. Cezary Mech ( PiS) wiceminister finansów.

Ówczesna opozycja z PO na czele glosuję przeciwko ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Odrzucono także autopoprawkę PO o objęciem tym nadzorem SKOK-ów.

Ustawa kołem się toczy

W 2008 r. do Sejmu trafił kolejny projekt nowelizacji ustawy o SKOK-ach, autorami jest koalicja rządząca PO-PSL. Projekt zakłada, że kasa będzie polegać nadzorowi KNF oraz komisja będzie miała prawo zawieszać kasy mające problemy. Po pierwszym czytaniu podkomisja pracująca nad projektem nowelizacji zawiesza prace na początku 2009 r. W tym samym czasie do Sejmy wpływa projekt ustawy o spółdzielczości, będący inicjatywą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Znajdują się tam artykuły zmieniające ustawę o SKOK-ach, zakładają objęcie ich nadzorem KNF jednak rola Kasy Krajowej jest silniejsza niż w projekcie posłów PO.

Top Videos of the Day

Projekt zostaje odrzucony przez koalicje PO-PSL.

W 2009 r. Sejm uchwala nową ustawę o SKOK-ach w całości zmieniająca tą z 1995 r. Projekt jest autorstwa Platformy Obywatelskiej. KNF uzyskuje całkowitą kontrolę nad kasami łącznie z możliwością mianowania jej władz. Prezydent Lech Kaczyński przed podpisaniem nowej ustawy kieruje ja do TK. Największe wątpliwości prezydenta budzą przepisy o wydaniu zgody przez KNF na utworzenie nowej kasy. W marcu 2011 r. prezydent Komorowski ograniczył wniosek Lecha Kaczyńskiego skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent wycofał zastrzeżenia dotyczące przepisów, który przekazywały nadzór nad SKOK-ami Komisji Nadzoru Finansowego. Rok później TK wydaje wyrok, przepisy zaskarżone przez prezydenta Kaczyńskiego, pozostawione przez Komorowskiego są niezgodne z konstytucją. Dokładnie chodziło o dwa przepisy, jeden z nich dotyczył organów SKOK, w których pominięto walne zgromadzenie członków spółdzielni oraz przepis, który zakładał, że w latach 2009-2010 środki funduszu stabilizacyjnego mogą być przekazane na pokrycie roszczeń członków kas upadłości.

W myśl przepisów z 1995 r. fundusz stabilizacyjny miał być przeznaczony na "pomoc" kasą zagrożonym niewypłacalnością. Po usunięciu przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny ustawa zaczyna obowiązywać od października 2012 r. SKOK-i trafiają pod nadzór KNF.

Później do Sejmu trafia nowelizacja przygotowana przez PO, narzucała ona SKOK-om takie same gwarancje depozytowe jak bankom i zwiększyła uprawnienia nadzorcze KNF. Ustawa zostaje przegłosowana w 2013r. prezydent Komorowski podpisuje ją, ale już w czerwcu 2013 roku kierują ją do Trybunału Konstytucyjnego.

I co dalej?

Minister Finansów w lutym 2015 r. wysyła kolejną nowelizację przepisów o SKOK-ach. Ma ona dostosować przepisy do zasad udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Według ministerstwa finansów nowelizacja ma zapewnić konkurencyjnego przejęcia kasy dla wszystkich instytucji kredytowych. Projekt oczywiście został negatywnie zaopiniowany przez same SKOK-i. Głównym argumentem jest możliwość przejęcia kasy przez zagraniczne banki.

Analizując losy ustawy i jej nowelizacji nasuwa się myśl o tym, że partię polityczne "walczą" od dłuższego czasu o przejęcie kontroli nad SKOK-ami. Komisja Nadzoru Finansowego prawnie mogła je skontrolować już w 2012 r. Dlaczego tego nie zrobiła, nie potrafię odpowiedzieć. Obserwując jednak to, co się dzieje wokół SKOK-u, ciężko uwierzyć że politycy kierują się dobrem naszej spółdzielczości a ta ma tradycję sięgające XX-lecia międzywojennego.

Żródło: Internet

>>>> czytaj: SKOK-i Wołomin: cztery osoby zatrzymane

Bronisław Komorowski zna oficera WSI? #finanse publiczne #polskie prawo