We wtorek Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Uchylił przepisy Prawa bankowego dotyczące BTE powołując się na naruszenie konstytucyjnej zasady równości. Wejście wyroku w życie odroczono do sierpnia 2016 roku. Ma to zapobiec chaosowi w obrocie bankowym.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

BTE pozwalał bankom na szybkie nasłanie na dłużnika komornika i egzekucję niespłaconych wierzytelności. Praktycznie bez procesu sądowego, ponieważ dotychczasowe przepisy ograniczały rolę sądu do sprawdzenia czy dane dłużnika są zgodne z prawem. Cała procedura od wniosku sądowego do wyroku dzięki temu rozwiązaniu zamykała się w kilku dniach.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny często był nadużywany przez banki w stosunku do tzw. frankowiczów. Po wypowiedzeniu im umowy, banki zamieniały spłatę długu na złotówki, co powodowało zwielokrotnienie sumy do spłaty. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie spotkał się z pozytywnym odbiorem przez samych bankowców. Ich zdaniem jest to zachęcanie ludzi do nie spłacania swoich rat, bo w obecnej sytuacji prawnej staną się oni właściwie bezkarni. Ekspert ds. restrukturyzacji uważa, że forma BTE służyła do szantażu klientów i słusznie zrobiono wycofując tą średniowieczną jego zdaniem metodę.

Bank jak sąd

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu zapytania prawnego Sądu Rejonowego w Koninie w kwestii zgodności BTE z konstytucją i Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności uznał, iż rzeczywiście te przepisy Prawa bankowego naruszają konstytucję.

Top Videos of the Day

We wtorkowym wyroku wskazał dwa przepisy naruszają zasadę równości. Trybunał dał czas ustawodawcy na zmianę ich do sierpnia 2016 roku. Takie odroczenie ma zapobiec chaosowi w obrocie bankowym, a jednocześnie sądy orzekające w podobnych sprawach będą musiały zwracać uwagę na dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Trybunału uznali, że ustawodawca będzie mógł znaleźć skuteczne sposoby na zabezpieczenie spłat długów, jednocześnie nie stawiając klientów banków na pozycji z góry przegranej.

źródło: prawo.money.pl #polskie prawo