Państwowa Inspekcja Pracy będzie współdziałać z Najwyższa Izbą Kontroli w obszarze przestrzegania prawa pracy i uprawnień pracowniczych. Prezes Krzysztof Kwiatkowski w czasie spotkania z Głównym Inspektorem Pracy Iwoną Hickiewicz poinformował, że #NIK skontroluje jak wygląda zatrudnienie w sektorze finansów publicznych pod kątem podpisywanych umów. Najprawdopodobniej ta współ#praca jest wynikiem afery dotyczącej mobbingu i molestowania przez Kamila Durczoka.

Umowy śmieciowe

Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz przedstawiła największe problemy związane z nieprzestrzeganiem praca pracy. W jej ocenie Kodeks Pracy stworzony na początku lat siedemdziesiątych mimo 80 nowelizacji nie koreluje z obecnym rynkiem pracy.

Rzeczywistość gospodarcza przez te lata bardzo się zmieniła. Przepisy są zbyt ogólne, pozwalają na dowolną ich interpretację a to powoduje, że pracodawca ma dużą swobodę w kształtowaniu umów o pracę. Według informacji podanych przez " Dziennik Gazeta Prawna" na umowy śmieciowe jest zatrudnione 1,6 mln Polaków.

Kodeks Pracy do zmiany

Państwowa Inspekcja Pracy jest zdania, że Kodeks Pracy, który nie przystaje do warunków obecnego rynku pracy powinien być napisany od nowa. Zdaniem Głównego Inspektora Pracy najważniejszym problemem jest zatrudnianie na umowy cywilnoprawne, które nie podlegają kodeksowi pracy. Pracodawcy "wymuszają" na pracownikach podpisywanie umów o dzieło, umów zleceń czy samo zatrudnienie. Taki sposób zatrudnienia pracownika pozbawia go urlopów, uprawnień rentowych czy emerytalnych.

Top Videos of the Day

Od 2016 r. mają wejść przepisy dotyczące wymogu odprowadzania od umów cywilnoprawnych składki ZUS. Według wyliczeń szusowanie "śmieciówek" może przynieść 650 mln zł dodatkowego wpływu do kasy ZUS.

Kolejnym pomysłem na ucywilizowanie rynku pracy mają być tzw. klauzule społeczne - wymóg wpisany w przetargi publiczne, który by zabezpieczał prawa pracownicze. Do tej pory stosuję się tą klauzulę w mniej niż 1% zamówień publicznych. NIK będzie sprawdzał m.in. stosowanie klauzul społecznych, badał umowy w sektorze publicznym.