Niezapowiedziana kontrola #NIK dystrybutorów w łódzkim pokazała szarą rzeczywistość. Stację paliw niczym kasyno wygrywają zawsze. Najwyższa Izba Kontroli z Wojewódzkim Inspektoratem Handlu skontrolowały 28 stacji benzynowych. Na czterech z nich stwierdzono nieprawidłowości. 60 proc. skontrolowanych dystrybutorów oleju napędowego i benzyny zawyżały wskazania. Za każdym razem paliwo było nalewane na niekorzyść kupującego, tankując 20 litrów rzeczywiście w baku kierowca miał o litr mniej.

Stacje paliw a NIK

NIK zauważył, że urzędy miar właściwie nie kontrolowały dystrybutorów na poszczególnych stacjach paliw w woj.

łódzkim i świętokrzyskim. Co najciekawsze dystrybutory LPG są całkowicie poza kontrolą a urzędnicy przeprowadzają tylko zapowiedziane kontrole. Z badań Inspekcji Handlowej wynika, że 14 proc. stacji benzynowych "oszukuje" na ilości sprzedawanego paliwa. Rynek paliw w Polsce jest nadzorowany przez Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar. NIK zbadał ich działanie w latach 2012-2014 na terenie woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. Urzędnicy zalegalizowali 14 tys. dystrybutorów i na tym ich działalność się kończyła. Kontrolę wskazań dystrybutorów prowadzono średni raz na 5 lat, rekordzistami byli urzędnicy z Piotrkowi Trybunalskiego, którzy kontrolowali stację benzynowe raz na 14 lat. Zgodnie z wytycznymi dystrybutory benzyny i oleju napędowego powinny zostać skontrolowane raz na dwa lata a dystrybutory gazu raz na rok.

Top Videos of the Day

Gaz płynie jak chce

Tylko dwa urzędy w Łodzi kontrolowały dystrybutory LPG, powód dosyć prozaiczny. Urzędnicy mieli do dyspozycji tylko jeden przyrząd do kontroli przepływu gazu. W 2012-2014 skontrolowano tylko 71 dystrybutorów gazu, z 2600 które są zalegalizowane. Biorąc pod uwagę obecną częstotliwości kontroli, każdy z dystrybutorów będzie jej polegał raz na 94 lata.

Ile mamy tych stacji? A kto to wie

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi nie ma dokładnych danych dotyczących ilości stacji paliw znajdujących się na ich terenie. Według urzędu jest ich 1250, zaś spis stacji paliw w UOKiK to podaje liczbę 1429. Ponad 200 stacji benzynowych jest poza całkowita kontrolą łódzkich urzędników. NIK o wynikach swoich prac powiadomił UOKiK oraz Główny Urząd Miar.

Czytaj  Kodeks pracy do zmiany?

oraz     Kontrola NIK w sprawie zakładów wzajemnych