W rocznym zeznaniu podatkowym PIT podatnik może zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dowolnej jednostce organizacji pożytku publicznego. Co się stanie natomiast, jeżeli podczas tej czynności błędnie obliczymy jego wysokość?

Jednostkami organizacji pożytku publicznego mogą być wszelkie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty działające na podstawie przepisów regulujących stosunek Państwa do Kościoła i wiele innych. Jeżeli chcemy przekazać taką kwotę, a nie wiemy komu, to wykaz wszystkich tego typu organizacji możemy znaleźć na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Musimy jedynie znać numer KRS organizacji, która otrzyma 1% naszego podatku, oraz co równie ważne znać kwotę, którą się "dzielimy", ponieważ przez pomyłkę możemy już ponieść pewne koszty.

Gdy się pomylimy w obliczeniu kwoty dla organizacji i jest ona wyższa niż się należy, instytucja ta otrzyma zawyżoną kwotę, a różnicę według Ordynacji podatkowej zapłacić musi podatnik z własnych środków pieniężnych. Wniosek o przekazanie jednego procenta zostanie uwzględniony i zrealizowany wtedy, gdy podatnik pokryje pełną wysokość należnego podatku. W przypadku gdy roczną deklarację podatkową rozlicza nam inna osoba, np. pracodawca, wtedy nie rozliczymy 1%. Wyjątkiem od tej sytuacji jest przypadek, gdy pracodawca prześle nam rozliczenie, a my potraktujemy je jako informację o odprowadzonych składkach i samodzielnie rozliczymy się we wskazanym terminie.

Top Videos of the Day

Kwota 1% może wynikać tak z zeznania podatkowego, które składamy w określonym terminie, jak i z korekty złożonej do tego zeznania. Korektę należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego. Gdy rozliczamy się na kilku formularzach, wtedy możemy również wybrać kilka organizacji, którym przekażemy pieniądze.

Przekazanie 1% podatku jest dla nas darmowe i wymaga zaledwie nieco zaangażowania oraz poświęcenia odrobiny czasu, za to organizacje pożytku publicznego mogą zyskać ogromną pomoc. #finanse publiczne #system finansowy #podatki