Jeszcze w tym roku projekt pomocowy dla młodych dotyczący nabycia pierwszego mieszkania zostanie zatwierdzony. Prace nad nim pójdą szybko, choćby z uwagi na fakt, że jest bardzo dobrze oceniany. Wszyscy liczą na to, że nowelizacja w połowie roku wejdzie w życie.

Planowane zmiany

W projekcie zapisano szereg zmian, które sprzyjają rodzinom wielodzietnym i osobom samotnym wychowującym troje i więcej dzieci. Rodziny, które będą chciały skorzystać z przysługującego im prawa,  nie będą ograniczone wiekowo, tak jak to było do tej pory. W poprzedniej wersji projektu określono wiek młodszego z małżonków lub osoby samotnej na maksymalnie 35 lat.

To ograniczenie zniesiono, a poprawkę przyjął i zaakceptował Komitet Stały Rady Ministrów.

Wyniki analizy aktualnych danych na temat struktury społecznej

Dokonano skrupulatnej analizy, którą oparto na danych statystycznych. Tego typu badania uświadomiły rządzącym, że dzisiejsza młodzież różni się od poprzedniego pokolenia, a wiek w którym obywatele decydują się na potomstwo (lub kolejne dziecko) znacznie się przesunął. Ludzie decydują się na założenie rodziny w późniejszym wieku.

W projekcie Mieszkanie dla Młodych wyciągnięto pomocną dłoń w kierunku rodzin wielodzietnych, aby właśnie im udzielić pomocy w zdobyciu własnego kąta. Finansowe wsparcie rodzin z dwojgiem dzieci ma wzrosnąć z 15 do 20% wartości odtworzeniowej mieszkania, natomiast rodziny z trojgiem dzieci dostaną 30% (obecnie mają tylko 15%).

Top Videos of the Day

Rodziny z trojgiem dzieci będą mogły się starać o dofinansowanie do większych mieszkań, to znaczy takich o powierzchni 65 metrów kwadratowych. W 2015 r. z programu będą mogły skorzystać rodziny z trojgiem dzieci, które już posiadają mieszkanie, jednak będą chciały poprawić swoje warunki bytowe.

Realizacja programu i limity budżetowe

Realizację tego programu przewiduje się na 5 lat. Według ustawy budżetowej, w każdym roku będzie inny limit pieniędzy na dofinansowania. W tym roku wynosi on 715 mln zł. Na podstawie ilości złożonych wniosków wyliczono, że wykorzystano już 22% tej kwoty. #finanse publiczne