Wielu Polaków w celu zakupu mieszkania na własność postanowiło skorzystać z opcji kredytowania w walucie obcej, gdyż tak wówczas doradzali im bankowcy. Niższe raty, lepsze warunki. Sytuacja wielu polskich rodzin, zaczęła się jednak zmieniać na niekorzyść, kiedy ceny franków szwajcarskich zaczęły drastycznie rosnąć. I tak niektórzy w czasie brania kredytów mieli kredyt przeliczany zgodnie z ówczesnym kursem, czyli po około 2 zł.

Podwójna rata problem dla domowego budżetu

Jak wiadomo dzisiaj cena sięga już 4,30 złotych za jedną sztukę szwajcarskiej waluty. Zatem dla "zwykłego Kowalskiego" koszty kredytu wzrosły do niebotycznych kwot, wartości ponad dwóch, a nie jednego mieszkania.

Co więcej sama rata miesięczna mocno nadwyręża budżet domowy, osób mających zobowiązania we frankach wobec banków. Mają oni przecież jeszcze inne wydatki miesięczne.

Będzie ratunek dla kredytobiorców zadłużonych we frankach

Dnia 20 stycznia zebrał się Komitet Stabilności Finansowej na którym analizowano sytuację kredytobiorców, ale także banków. W posiedzeniu udział wzięli: Minister Finansów, prezes NBP, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także przedstawiciele banków. Ci ostatni zadeklarowali, że będą uwzględniać ujemny LIBOR dla franka.

LIBOR oznacza skrót od angielskiego London Inter Bank Offer Rate, czyli stopę procentową kredytów, których udzielają sobie wzajemnie banki na rynku w Londynie.

"Bardzo dobrze się stało, że przy tak dużej niepewności na rynkach międzynarodowych, a także tak gwałtownym wzmocnieniu się franka szwajcarskiego doszło do oceny i przedstawienia stanowisk w tej sprawie, oraz ewentualnych działań zarówno ze strony legislatorów, nadzorców a także banków najbardziej zaangażowanych na rynku kredytów walutowych" - powiedział Pietraszkiewicz.

Top Videos of the Day

(źródło: PAP)

Jak to wpłynie na raty kredytu?

Obniżenie o pół punktu procentowego, zakładając że marża banku jest na poziomie 1% w praktyce oznacza zmniejszenie się raty kredytu o 7%. Zatem dla osoby płacącej ratę w wysokości 2000 zł, obniżka będzie stanowiła około 140 zł, co oznacza że po zmianach zapłacą oni ratę w wysokości około 1860 zł. #finanse publiczne #frank szwajcarski