Nowe zasady obowiązują od nowego roku w myśl wprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego nowelizacji tzw. Rekomendacji S. Dokument zakłada zwiększenie obowiązkowego wkładu własnego do 15 proc. w roku 2016 i do 20 proc. w roku 2017.

Zdaniem Jerzego Bańki, wiceprezesa Związku Banków Polskich, nowe rozwiązania ograniczą dostęp do kredytów i prawdopodobnie negatywnie wpłyną na wzrost akcji kredytowej. Ekspert zaznaczył również, że na ilość zaciąganych przez Polaków kredytów hipotecznych mają wpływ także inne czynniki, szczególnie sytuacja geopolityczna.

Warto jednak zaznaczyć, że znaczna część banków już teraz wymaga minimum 20% wkładu własnego przy udzielaniu kredytów mieszkaniowych.

Jedynie 10 instytucji na polskim rynku w roku 2014 wymagało 5 proc. wkładu, czyli progu, który do tej pory obowiązywał jako minimalny.

Dokument wprowadził też pewne udogodnienia. Wydłużono okres spłaty kredytu na potrzeby wyliczania zdolności kredytowej z 25 na 30 lat. Dzięki temu liczba zdolnych do wzięcia kredytu wzrosła o ok. 4-6 proc. Jednocześnie sam okres spłaty kredytu ograniczono do 25 lat, z możliwością przedłużenia do 35. W ten sposób uniemożliwiono udzielane kredytów na 40 czy 50 lat, które wiązały się z ogromnymi kosztami po stronie klientów.

Należy jednak pamiętać, że wkład własny nie jest jedyną opłatą, którą ponosi się przy zakupie mieszkania. Pozostają jeszcze koszty transakcyjne i kredytowe. Są one szczególnie dotkliwe przy zakupie mieszkania używanego. Należą do nich między innymi podatek od czynności cywilno-prawnych, który wynosi 2 proc.

Top Videos of the Day

ceny lokalu oraz prowizja pośrednika, która tradycyjnie jest na poziomie 3 proc. plus VAT. Klient ponosi także koszty notarialne, które mogą wynieść nawet do 1800 złotych.

Rekomendacja KNF wprowadza również kolejne ograniczenia dotyczące kredytów w obcych walutach. Tego typu zobowiązanie może zaciągnąć jedynie klient, który uzyskuje trwałe dochody w walucie kredytu. Jeśli ktoś zarabia w kilku walutach jednocześnie, bank powinien użyczać pieniędzy w walucie, w której dany klient uzyskuje największe dochody. #finanse publiczne