Jesteśmy przyzwyczajeni, że w Polsce nie zapłacimy za drobne zakupy bezgotówkowo, w wielu miejscach możemy usłyszeć lub przeczytać, że kartą można płacić od… Takie zastrzeżenia nie wynikały ze złej woli sprzedawców, a były wynikiem najwyższej w Europie stawki interchange dla polskich przedsiębiorców.

Co to jest interchange? W uproszczeniu jest to opłata, naliczana procentowo od wartości każdej transakcji bezgotówkowej, jaką musi zapłacić sprzedawca agentowi rozliczeniowemu.

Niemal przez 10 lat mieliśmy w Polsce najwyższą stawkę interchange na tle Europy – bo aż ok. 1,5%, gdy w innych krajach było to ok. 0,5%. Organizacje płatnicze pod naciskiem środowisk handlowych i wobec widma ustawowej regulacji, planowały obniżyć opłatę poprzez samoregulację, do której ostatecznie nie doszło.

Po tym niepowodzeniu rozpoczęto pracę nad zapisami prawnymi, które wymusiłyby zmniejszenie stawki interchange, tak aby dążyć do rozpowszechnienia płatności bezgotówkowych. W efekcie 1 lipca 2014 roku weszły w życie przepisy, które określają, że opłata ta nie może być w Polsce wyższa niż 0,5%. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów na świecie, w których zostało to ustawowo uregulowane.

Przedsiębiorcy, którzy już korzystali z terminali, powinni wiedzieć, że obniżka opłaty interchange nie następuje automatycznie, muszą podpisać z agentami rozliczeniowymi odpowiednie aneksy do umów, aby odczuć skutki zmian. Podczas prac nad ustawą obawiano się czy organizacje płatnicze w wyniku strat nie przerzucą kosztów na klientów, np. poprzez pobieranie prowizji od płatności kartą. Jednak zwykli klienci mają szeroki wybór ofert i tak silną konkurencję na rynku usługodawców bankowych, że taki scenariusz jest nieprawdopodobny.

Top Videos of the Day

Polscy parlamentarzyści postanowili kolejny raz zmniejszyć opłaty interchange - w grudniu 2014 przyjęto ustawę, która wejdzie w życie na początku 2015 roku – obniża ona stawki interchange do 0,2% dla kart debetowych, a 0,3% dla kart kredytowych. Jest to konsekwencją decyzji Komisji Europejskiej - od 1 stycznia 2015 roku transakcje w systemie Visa realizowane w Polsce, ale przez agentów zagranicznych, mogą być rozliczane wg. stawek interchange 0,2%, 0,3%. W tej sytuacji polscy agenci rozliczeniowi byliby mniej konkurencyjni. Ponadto trwają prace nad unijną dyrektywą, która ustali maksymalne stawki interchange w całej Unii Europejskiej.

Przestała istnieć jedna z głównych barier, która powstrzymywała polskich sprzedawców przed instalacją terminali płatniczych. Na efekty nie trzeba było długo czekać, zniknęła ostatnia wielka wyspa gotówkowa - w Biedronce od niedawna można płacić kartą. Również dla mniejszych przedsiębiorców stało się to opłacalne – możliwość płatności kartą przyciąga inny typ klientów, a wartość koszyka zakupowego się zwiększa. Dla konsumentów oznacza to wygodę – będziemy mogli używać naszych kart częściej i wydawać więcej. #Unia Europejska #finanse publiczne