Jak wyznacza to oficjalny regulamin, który zaakceptowała każda osoba w chwili rejestracji na Blasting News, platforma redakcyjna nie jest środkiem do promowania treści reklamowych, ponieważ łamią one zasady naszej polityki. Wszelkiego typu reklamy oraz artykuły sponsorowane stoją w sprzeczności z naszymi standardami. W związku z tym wspomnianego rodzaju teksty będą konsekwentnie nie dopuszczane do publikacji.

Nasz zespół będzie sprawdzał wszystkie przygotowane dotychczas materiały pod kątem występowania w nich fragmentów niezgodnych z przytoczonymi powyżej wytycznymi:

- jeżeli zostaną wykryte w nich treści promocyjne, autorzy w ciągu kilku godzin zostaną poproszeni o naniesienie stosownych poprawek,

- w razie niedostosowania się do zaleceń artykuły zostaną wyłączone z publikacji.

Recenzje produktów oraz usług są dozwolone jedynie wtedy, gdy rzeczywiście stanowią istotny wątek danego tematu, a informacje są podane w rzetelny oraz uczciwy sposób (autor przedstawił również konkurencyjne marki oraz towary, aby nie narzucać internautom jednego punktu widzenia i ukazać wiele odmiennych opinii). Głównym celem jest informowanie odbiorców, a nie reklamowanie im określonych firm, produktów oraz usług.

W razie pytań proszę się nie wahać i śmiało się z nami kontaktować.

KOORDYNATOR BLASTING NEWS POLSKA #Internet #social media #Youtube