Sundar Pichai, CEO #Google, podczas spotkania w paryskim uniwersytecie, ogłosił projekty wybrane do programu Digital News Initiative, który wystartował w październiku ubiegłego roku. Celem programu jest wynagrodzenie najbardziej oryginalnych projektów, które mają szansę wpłynąć na cyfrowe dziennikarstwo dzięki wykorzystaniu technologii i innowacji. Google, internetowy gigant, przeznaczył 150 mln euro na dofinansowanie wybranych projektów.

Spośród wszystkich projektów wybranych i finansowanych przez Google, wyróżnia się projekt Blasting News. Jest to pierwsza platforma dziennikarstwa obywatelskiego, założona przez włoskiego dziennikarza Andrea Manfredi.

Blasting News zaimponował jury swoim projektem dedykowanym branży wydawniczej w Europie: Blasting News for Europe. „Celem naszego projektu – mówi Manfredi – jest umożliwienie wszystkim europejskim dziennikarzom wykorzystania siły crowdsourcingu oraz technologii, która została opracowana przez Blasting News w ostatnich latach.”

Projekt Blasting News for Europe powstał aby rozwiązać problem: w Europie nie było platformy dla dziennikarzy freelancerów. Obecnie lokalnemu edytorowi, który ma zapotrzebowanie na specjalistów do pisania na specyficzny temat, jest trudno dotrzeć do najlepszych freelancerów w krótkim czasie i niskich kosztach. Dlatego narodził się pomysł utworzenia pierwszego europejskiego miejsca dla crowdsourcingu w kontekście dziennikarstwa. Jest to łatwy dostęp dla lokalnych i krajowych wydawców.

Top Videos of the Day

Pierwszą fazą będzie wysłuchanie wydawców. „Opracowaliśmy koncepcję dla rynku – wyjaśnia Manfredi – ale tylko poprzez bezpośrednie spotkanie z końcowym użytkownikami będziemy w stanie zidentyfikować ich najważniejsze potrzeby. Narzędzie to będzie pomocne dla całej europejskiej branży wydawniczej, zgodnie z ideą inicjatywny DNI. Dlatego planujemy spotkać się z edytorami by przedyskutować obecne potrzeby branży.”

Projekt będzie miał wpływ nie tylko na wydawców, ale również na dziennikarzy freelancerów: „Będą mieć okazję publikować ich własne i w pełni niezależne interpretacje wydarzeń. W efekcie – dodaje Manfredi – są to wysokiej jakości artykuły, również pod względem kosztów, biorąc pod uwagę lokalizację i specjalizację reportera. Dla europejskiego freelancera jest to również doskonała forma zwiększenia własnych przychodów.”

Blasting News, założony w 2013 przez Andrea Manfredi, po niespełna dwóch latach na rynku jest czytany przez 50 mln unikalnych użytkowników w skali miesiąca (źródło. Google Analytics) i publikuje miesięcznie 15 000 unikalnych artykułów, dzięki społeczności ponad 650 000 Blastersów. Ponadto Blasting News jest obecny w 34 krajach i dostępny w 24 językach. Platforma Blasting News jest oparta na indywidualnie opracowanej technologii.

Blasting News zgłosił się do programu Google DNI Innovation Found jako szwajcarska firma. #Internet #social media