W dobie internetu społeczeństwo uczestniczy w tworzeniu informacji z coraz większym zaangażowaniem. Dziennikarstwo przestało być wyłącznie przekazem informacji, ale stało się współodpowiedzialne i uczestniczące. Zmiany te możliwe są dzięki rozwojowi nowych technologii. To właśnie globalna sieć, jako interaktywne medium, wpłynęła na dystrybucję informacji. Umożliwiła prowadzanie otwartego dialogu społeczeństwa ze społeczeństwem. Przepływ informacji jest szybszy i najważniejsze wydarzenia docierają do nas na bieżąco. Rewolucja w środkach przekazu i informacji dzieje się za sprawą postępu technologicznego i ludzi, którzy chętnie w tych przemianach uczestniczą.

Internauci chętnie dzielą się i udostępniają treści w social media, dotyczące najważniejszych wydarzeń na świecie, bo daje im to poczucie bycia zaangażowanym w ważne dla społeczeństwa sprawy.

Rzetelność w pracy dziennikarza

Dzięki Blasting News, bez względu na to czy jesteś dziennikarzem z wykształcenia, czy z zamiłowania, możesz wcielić się w rolę reportera, publicysty czy felietonisty, a w dodatku zacząć zarabiać na swoich tekstach. Ważne, aby być świadomym odpowiedzialności wiążącej się z opublikowaną treścią. Każda informacja musi być zgodna z prawdą, rzetelna i sprawdzona. Nie ważne, czy jesteś świadkiem zdarzeń i jesteś pierwszym źródłem informacji, czy komentujesz bieżące wydarzenia z kraju i na świecie - tekst zawsze powinien być uczciwy w stosunku do opisywanych osób.

Top Videos of the Day

W pewnym stopniu każdy artykuł zawiera punkt widzenia swojego autora. Należy jednak pamiętać, że profesjonalny dziennikarz stara się zrozumieć i naświetlić racje wszystkich stron konfliktu. Artykuły przedstawiające subiektywne opinie mogą być publikowane w specjalnie dedykowanej kategorii - Felietony. Publikowanie na Blasting News to świetna okazja, aby wykreować swój profesjonalny wizerunek dziennikarza

Dziennikarstwo obywatelskie kontra tradycyjne

Dziennikarstwo obywatelskie daje możliwość zwrócenia uwagi przede wszystkim na ważne tematy dotyczące otaczającego nas świata. Przewagą dziennikarza obywatelskiego nad redaktorem siedzącym w redakcji za biurkiem jest to, że może być świadkiem wydarzeń, dotrzeć do informacji szybciej, a w wyjątkowych sytuacjach dzięki temu pomóc innym w potrzebie. Publikując na Blasting News autorzy nie są ograniczeni pod względem wyboru tematu ani są poddani surowej ocenie kolegiów redakcyjnych. Każdy autor bierze odpowiedzialność za swoje publikacje. #Internet #social media