Z raportu Departamentu Policji na zlecenie Departamentu Obrony USA wynika, iż w ciągu roku od legalizacji marihuany w Denver przestępczość wzrosła o 10%.

Przedwczesna radość zwolenników legalizacji marihuany

Jeszcze rok temu sympatycy legalizacji marihuany chętnie dzielili się statystykami dotyczącymi rzekomego spadku przestępczości w Denver. Gdy w Polsce jakaś instytucja publiczna dzieli się swoimi statystykami, najczęściej oznacza to, iż dane te są pełne i już żadnych dodatkowych aktualizacji nie należy się spodziewać. Natomiast informacje o przestępstwach zbieranych na zasadach standaryzacji NIBRS a także UCR są aktualizowane co miesiąc i w związku z tym z każdym kolejnym raportem otrzymujemy szerszy obraz sytuacji w danym miejscu. Zwolennicy legalizacji marihuany po prostu zbyt wcześnie wytoczyli działa, wskazując na spadek przestępczości w Denver. Informacje te na wielu poczytnych portalach miały służyć za jeden z głównych argumentów, dla których uprawomocnienie posiadania uncji marihuany winno być przeprowadzone na terenie wszystkich stanów. Aktualizacja danych za lata 2013-2014 potwierdziła dynamiczny wzrost przestępczości w Denver.

 Porównanie liczby przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (dane: Denver Crime Map and Statistics):

 Rodzaj przestępstwa
2013
2014
 Morderstwa  40 31
 Pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia
2496
2487
 Gwałty 727
780
 Wykorzystywanie seksualne
19
15
 Porwania 208
195
 Pobicia zwykłe
4214
5299
 Zastraszenia 1018
1180
 Suma 8722
9987

 Porównanie liczby przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu od stycznia do maja (dane: Denver Crime Map and Statistics):

 Rodzaj przestępstwa
I-V.2014 I-V.2015
 Złamanie prawa dot. narkotyków
1647
1962
 Nielegalny hazard
0
 0
 Dziecięca pornografia
0
6
 Prostytucja 18
65
 Złamanie prawa dot. broni palnej
321
421
 Suma 1986
2454

Chociaż nowe statystyki przedstawiają zdecydowanie korzystniejsze liczby, odnotowujemy wciąż znaczny wzrost przestępczości na przestrzeni roku. Uczciwie należy podkreślić, iż nie ma żadnego dowodu, na podstawie którego należałoby łączyć te dane z legalizacją marihuany. Aktualnie nie dysponujemy żadnymi badaniami, które by bezpośrednio łączyły wzrost przestępczości ze zmianą prawa w Colorado. Z drugiej strony sympatykom marihuany te dane wytrącają z rąk bardzo ważny oręż. Do tej pory argument spadku przestępczości po legalizacji narkotyku był niezwykle mocny. Czas pokazał jednak, że był to argument mocno chybiony. #legalizacja marihuany #narkotyki