Na mapie Polski jest specyficzny region, zwany Ziemią Dobrzyńską - Ziemią Dobrą. Dla Dobrzyniaków jest to region wyjątkowy, bo to ich Mała Ojczyzna. Wielu sławnych ludzi - artystów - stąd pochodzi, m.in. Pola Negri, Jerzy Pietrkiewicz oraz wielu współcześnie żyjących.

Reklamy

Dobrzyniacy są pełni entuzjazmu i zapału. Obchodzony jubileusz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej jest dowodem na to, że jak się chce, to można wiele zrobić dla regionu.

Poczucie więzi z regionem

Podczas uroczystości jubileuszowych z szacunkiem wspominano pionierów - tych, którzy założyli stowarzyszenie. Oni czuli tę wyjątkowość swojego regionu, a także widzieli potrzebę działania w grupie. Pod egidą stowarzyszenia zorganizowano wiele ciekawych imprez, a wśród nich konferencje naukowe, konkursy, warsztaty, biegi, spływy.

Reklamy

Każdej z tych imprez lub akcji przyświeca niezmiennie cel najważniejszy: poznawanie Małej Ojczyzny. Dobrzyniacy chcą i potrafią czerpać z tradycji. Pielęgnują ją i z dumą pokazują innym. Wiedzą, że poczucie tożsamości, przywiązanie do miejsca to nie wstyd, a raczej siła. Poznali wartość słów "cudze chwalicie, swego nie znacie".

Szacunek dla kultury ludowej

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej to organizacja podtrzymująca stare tradycje, które wyróżniają ten wyjątkowy region Polski. Dzięki inicjatywie członków stowarzyszenia, odtworzone zostały stroje Braci Dobrzyńskich. Po latach Ziemia Dobrzyńska wróciła do swojego czerwonego munduru wojewódzkiego. Strój dobrzyński noszą z dumą reprezentanci Ziemi Dobrzyńskiej. Jak sami mówią "Bo też tu, na Ziemi Dobrzyńskiej, przykłada się uwagę szczególną do stroju regionalnego.

Reklamy

Ciągle trwają badania nad nim. Dochodzi do odkryć naukowych. Strój regionalny bowiem żyje, nie jest tu tylko eksponatem muzealnym. Dobrzyńskość jest zjawiskiem ciągle aktualnym, żywym. Także w gwarze, gdzie króluje głęboka nosówka, pozwalająca dobrzyniakom mówić z emfazą: Widzę "piąkną" Wisłę!".

Muzyka tej ziemi...

Kraina Dobrzyńska ma swoje serce, które od wieków bije własnym rytmem, najbardziej znanym i bliskim właśnie ludziom tej ziemi. Dobrzynianie są dumni z tego, że z ich lokalnego folkloru muzycznego czerpał największy z polskich kompozytorów, Fryderyk Chopin.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej jest organizacją, czującą wyjątkowość swej ziemi. Dlatego też wspierają wszelkie inicjatywy, scalające społeczność. Mają wiele takich miejsc, gdzie organizują m.in.: wesela, dziady czy noc Kupały. Jednym z nich jest pomennonicka, stara chata we Włęczu. Jest to miejsce, w którym pielęgnowana jest #kultura i #tradycja,

Reklamy