Oczekując w niepokoju na wyniki matur, absolwenci szkół średnich zastanawiają się nad wyborem miejsca swoich studiów. Nauka w dobrej szkole zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia dobrej pracy na rynku europejskim. Edukacja w fatalnej jest zaś stratą czasu i pieniędzy.

Webometryczny, światowy ranking wyższych uczelni

Hiszpańska instytucja, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), przeprowadza od wielu lat światowy ranking szkół wyższych. Badania tego centrum naukowego są finansowane z grantów Unii Europejskiej. Są one oceniane w środowisku specjalistów w dziedzinie badań globalnego rynku edukacyjnego jako najbardziej rzetelne.

CISIC publikuje każdego roku swoje rankingi w dwóch edycjach: zimowej oraz letniej. W ostatnim rankingu odnotowano 23885 szkół wyższych z całego świata. Wśród nich znajduje się 430 polskich szkół wyższych. Na Unię Europejską przypadają 3283 szkoły.

Najgorsze szkoły wyższe w Unii Europejskiej

Aż 54 szkoły z Polski przynależy do grona 10% najgorszych w Unii. Oznacza to, że w "europejskiej ściemie akademickiej" posiadamy 16.5 % udział. Dla porównania w Finlandii nie znajdziemy szkoły wyższej, która należałaby do grona 10% najgorszych, unijnych placówek edukacji wyższej. W Czechach znajdziemy tylko takie dwie szkoły na ich łączna liczbę 81. W Niemczech na 414 szkół przypada tylko 21, które znajdują się wśród niechlubnych 10% najgorszych szkół w Unii.

Polska jest czołowym krajem w Europie charakteryzującym się ponadprzeciętnym udziałem "ściemy akademickiej" w systemie edukacji wyższej. Nie można, więc dziwić się, że wielu młodych obywateli naszego kraju ma kłopoty ze znalezieniem dobrze płatnej pracy na europejskim rynku.

Ranking

Oto lista szkół wyższych funkcjonujących w Polsce, które przynależą do 10% najgorszych szkół w Unii Europejskiej oraz 10% najgorszych na świecie. W nawiasie pierwsza cyfra oznacza pozycję w Unii, zaś druga - na świecie.

1. Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej (3279, 23536)

2. Wyższa #szkoła Techniczna we Wrocławiu (3258, 22622)

3. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie (3255, 22535)

4. Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych (3251, 22457)

5. Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku (3248, 22419)

6. Wyższa Szkoła Służb Lotniczych w Bydgoszczy (3234, 22084)

7. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie (3231, 21960)

8. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie (3230, 21862)

9. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (3217, 21517)

Aż 997 szkół w Afryce na ogólną ich liczbę wynoszącą 1314 jest lepszych od wymienionych. Do tej niechlubnej listy należałoby, więc dopisać jeszcze nazwy 45 szkół przynależnych do grona 10% najgorszych w Unii.

Ranking województw pod względem akademickiego "ściemniania"

Przeliczając liczbę "szkół ściemniania", czyli - takich, które przynależą do grona 10% najgorszych w Unii i 20% najgorszych na świecie, na jeden milion mieszkańców w każdym województwie, otrzymujemy ranking regionów Polski z uwagi na "gęstość" generowania lumpen-inteligencji.

1. Zachodniopomorskie (2.9), 2. Kujawsko-Pomorskie (2.5), 3. Łódzkie (1.6), 4.Podkarpackie (1.4), 5.Dolnośląskie (1.0), 6. Lubuskie (1.0), 7. Mazowieckie (0.9), 8.Warmińsko-Mazurskie (0.7), 9.Małopolskie (0.6), 10. Lubelskie (0.46), 11. Pomorskie (0.43), 12. Wielkopolskie (0.3)

W takich województwach, jak: Śląskie, Opolskie, Podlaskie i Świętokrzyskie, nie funkcjonują ośrodki edukacji akademickiej, które przynależą do grupy 10% najgorszych szkół w Unii Europejskiej.

źródło: Ranking Web of Universities, January 2015 oraz obliczenia własne #Unia Europejska #praca