Nieco marginalizowana #Partia Razem dała się poznać dzięki świetnemu wystąpieniu Adriana Zandberga podczas debaty w TVP. Media szybko zauważyły potencjał lidera i ogłosiły go zwycięzcą telewizyjnej potyczki. Nowa partia, daleka od partiokracji i skupiająca głównie młodych ludzi, przygotowała konkretny, klarowny program dla Polaków. Co się w nim znajduje?

Praca: walka ze śmieciówkami i zmiany w podatkach

Partia Razem proponuje kilka rozwiązań, po to by ukrócić nadużywanie umów cywilnoprawnych, m.in.:

  • minimalna stawka godzinowa 15 zł w przypadku umów o pracę na czas nieokreślonych, przy innych zaś 20 zł – to ma zniechęcić pracodawców do nadużywania pozostałych, mniej atrakcyjnych kontraktów;
  • 35-godzinny tydzień pracy oraz koniec z 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym, który pracodawcy często wykorzystują, by dokładać niepłatne nadgodziny;
  • zakaz bezpłatnych staży i wsparcie dla absolwentów: półroczne finansowanie pracy w instytucjach i organizacjach non-profit;
  • promowanie związków zawodowych, także dla osób na umowach cywilnoprawnych;
  • ograniczenie handlu w niedziele i święta.

W kwestii podatków Partia Razem proponuje rozbudowę systemu progresywnego i „podatek dla prezesów” – 75% przy dochodach powyżej 500 tys.

Reklamy
Reklamy

zł rocznie. Kwota wolna od podatku powinna zaś wynosić 12-krotność minimum socjalnego. Kolejny postulat to pilnowanie ściągalności podatków, czyli m.in. renegocjonowanie umów z rajami podatkowymi, zniesienie podatku liniowego dla przedsiębiorców (w zamian: progresywny), wprowadzenie podatku od transakcji kapitałowych czy zniesienie przywilejów w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

Państwo opiekuńcze

W ramach nowej wizji państwa opiekuńczego Partia Razem postuluje m.in.:

  • rozwój budownictwa mieszkalnego i komunalnego – państwowy program budowy mieszkań pod wynajem, inwestowanie każdej złotówki pozyskanej ze sprzedaży mieszkań komunalnych, ustawa reprywatyzacyjna czy zakaz eksmisji na bruk;
  • reforma służby zdrowia – zniesienie obowiązkowej składki, więcej miejsc na uczelniach medycznych, wyższe pensje dla pielęgniarek, opieka pielęgniarska i stomatologiczna w każdej szkole; Partia Razem postuluje również refundowanie środków antykoncepcyjnych i zabiegów in vitro, a także liberalizację prawa aborcyjnego;
  • pomoc społeczna – w tym obszarze partia Adriana Zandberga proponuje m.in. wyższe kryteria dochodowe uprawniające do zasiłków rodzinnych, a także łatwiejsze uzyskiwanie zasiłków dla bezrobotnych.

Partia Razem zwraca też uwagę na problem niewydolności Funduszu Alimentacyjnego.

Reklamy

Dlatego to państwo powinno ścigać osoby, które uchylają się od płacenia alimentów. W kwestii dzieci ciekawą propozycją jest powszechny zasiłek wychowawczy, a dla osób starszych – jedna emerytura obywatelska. Partia Razem postuluje też, by zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach i żłobkach, a także zatroszczyć się o osoby starsze, budując w każdej gminie dom opieki dla osób starszych i zależnych.

Kultura i edukacja

To ważny punkt w programie Partii Razem. Chodzi przede wszystkim o równe szanse i nowoczesny program nauczania. Dlatego lekcje religii powinny być finansowane przez związki wyznaniowe, nie powinno również zabraknąć edukacji seksualnej. Partia proponuje, by wzmocnić kadrę nauczycielską, dbać o godziwe wynagrodzenia, a dla uczniów w szkołach podstawowych i średnich wprowadzić darmowe podręczniki. Inny postulat to zakaz dotowania szkół prywatnych przez państwo. Partia Razem jest też m.in. za tym, by usunąć reklamy z telewizji publicznej.

Zmiana kultury politycznej i koniec z Polską A vs B

Kadencyjność posłów, prezydentów miast i burmistrzów, wynagrodzenie poselskie jako trzykrotność płacy minimalnej, likwidacja obecnego systemu finansowania partii – to przykładowe postulaty.

Reklamy

Partia Razem zwróciła też uwagą na niezmienny podział na Polskę A i B. Jak go zniwelować? Jest kilka pomysłów, np.: przeniesienie części urzędów centralnych poza stolicę oraz szkoła, sąd i szpital w zasięgu szybkiego dojazdu z każdej miejscowości.

źródło: partiarazem.pl #wybory parlamentarne #wybory 2015