W ubiegły piątek prezydent #Andrzej Duda po raz pierwszy skorzystał z możliwości zawetowania ustawy przegłosowanej przez #sejm, która dotyczyła procedury zmiany płci. Taka decyzja wywołała ogromne poruszenie u opinii publicznej i w całym polskim społeczeństwie. Prawicowe media momentalnie wpadły w zachwyt nad postanowieniem Andrzeja Dudy, chwaląc fakt, iż nie uległ pod naporem większości posłów, którzy zadecydowali o przyjęciu omawianej ustawy do realizacji.

Lewica oburzona decyzją prezydenta

Co oczywiste, taka decyzja nie przypadła do gustu osobom o lewicowych poglądach, które weto Andrzeja Dudy uznały za kolejny wyraz posłuszeństwa wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego i całego PiS-u.

Reklamy
Reklamy

Prezydent za sprawą swojej Kancelarii przedstawił uzasadnienie podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Według niego przyjęcie tej ustawy oznaczałoby destabilizację norm społecznych, która byłaby spowodowana zanikiem naturalnego, powszechnie funkcjonującego podziału na kobiety i mężczyzn.

Wielokrotna zmiana płci i możliwość zawarcia związku

Szczególnie dyskusyjny wydaje się punkt ustawy, który mówi o wielokrotnej możliwości zmiany płci przez osoby nieodczuwające aktualnej tożsamości. Po przejściu procedury zmiany płci powyższa osoba posiadałaby prawo zawarcia związku małżeńskiego z osobą biologicznie posiadającą tę samą płeć.

Kancelaria Prezydenta zwraca również uwagę na fakt, iż według projektu ustawy osoba ubiegająca się o możliwość zmiany płci może być również rodzicem, co mogłoby mieć później przełożenie na brak możliwości ustalenia pochodzenia dziecka.

Reklamy

Co więcej, odrzucona ustawa zezwalała na zmianę płci kobiecie w ciąży, która psychicznie czuje się mężczyzną.

Projekt ustawy był sprzeczny z konstytucją

Według uzasadnienia prezydenta Andrzeja Dudy dzieci pochodzą od dwójki rodziców, którymi są kobieta i mężczyzna. Matką może być tylko kobieta, natomiast ojcem tylko i wyłącznie mężczyzna, co określone jest w przepisach o macierzyństwie i ojcostwie. Przyjęcie ustawy o uzgodnieniu płci złamałoby przepisy znajdujące się w Konstytucji RP oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Głosowanie nad wetem Andrzeja Dudy odbędzie się w piątek podczas ostatniego posiedzenia obecnego Sejmu. Według zasad zawartych w konstytucji sejm może odrzucić weto prezydenta, jeśli przegłosuje je większość kwalifikowana, wynosząca trzy piąte głosów podczas obecności połowy ustawowej liczby posłów.

źródło: wpolityce.pl #Zjednoczona Lewica