Tytuł wystawy prezentowanej w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 70, a przygotowanej przez ostrowieckie Stowarzyszenie Kulturotwórczej Nie z tej Bajki (reprezentowane na wernisażu przez Wojciecha Mazana) we współpracy z Muzeum Żydowskim Galicja w Krakowie (na otwarcie wystawy w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjechała ostrowczanka, Monika Stępień) w ramach projektu „Mobilna Przestrzeń Kultury II”, nawiązuje do wiersza polskiej poetki pochodzenia żydowskiego, tworzącej w języku jidysz, Rajzli Żychlińskiej (1910 – 2001). W wierszu „Bóg zakrył swoją twarz” pisała ona: Wszystkie drogi wiodły do śmierci, wszystkie drogi. W utworze tym poetka oddała tragizm milionów nie tylko polskich Żydów, którzy nie przeżyli II wojny światowej.

Reklamy
Reklamy

Różne drogi do ocalenia

Wystawa prezentowana będzie w Ostrowcu Świętokrzyskim do 18 października. Przybliża zwiedzającym losy Żydów, którym udało się przeżyć #Holocaust (oblicza się, że było to 10% z trzymilionowej populacji żydowskiej przedwojennej Polski).

Autorzy wybrali 17 osób pochodzących z dawnej Galicji, a ocalonych z Zagłady. Zaprezentowali przy tym różne drogi przetrwania tego okrutnego czasu - czasem w ukryciu, w getcie, na zesłaniu w ZSRR, a innym razem w walce... Zdjęciom towarzyszą dramatyczne opowieści o wojennych i tuż powojennych losach bohaterów takich, jak Wiktor Bodnar, Miriam Finder Tasini, Anne Novak, Izrael Fish, Zygmunt Mandel i ich rodzin. Mówią oni o niebywałych sytuacjach i ryzykownych decyzjach, które ocaleni musieli podjąć i przeżyć, by przetrwać.

Reklamy

Wspominają też ludzi, którzy ryzykowali swoim życiem, ukrywając Żydów przed eksterminacją. Integralną częścią wystawy są również archiwalne zdjęcia ze zbiorów prywatnych bohaterów.

Termin prezentacji ekspozycji zbiega się w czasie z 75. rocznicą eksterminacji Żydów, mieszkających podczas wojny w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniach 10 – 12 października 1942 roku hitlerowcy w ramach tzw. akcji likwidacyjnej wywieźli stąd do obozu koncentracyjnego w Treblince blisko 10 tysięcy ostrowieckich Żydów.

Wystawa i warsztaty

Oprócz wystawy Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki proponuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych warsztaty tematyczne, związane z historią i kulturą żydowską. Pierwszym z nich będzie tworzenie portretu Rywki Lipszyc, autorki pamiętnika z łódzkiego getta i „Polsko – żydowskiej mozaiki”, ukazującej złożoność losów narodu żydowskiego. Dorosłym organizatorzy proponują z kolei naukę pisma i alfabetu hebrajskiego oraz poznanie tajników pracy sofera (kopisty przepisującego święte zwoje Tory). Odbędzie się również spacer po „Żydowskim Ostrowcu”.

Oprócz Ostrowca Świętokrzyskiego projekt "Mobilna Przestrzeń Kultury II" i wystawa "Wszystkie drogi..." trafi do Starachowic, Biecza i Zatoru. Jej kuratorką jest Monika Fus z Muzeum Żydowskiego Galicja w Krakowie.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na blastingnews.com bez pisemnej zgody Blasting Sagl zabronione.

#Żydzi #Ostrowiec Świętokrzyski