Pikio.pl oraz Ordo Iuris rozpoczęły grę pod tytułem „Powtórne nadejście Jezusa Chrystusa”. Jej skutkiem będzie zakodowanie w umysłach katolików idei powtórnych narodzin Jezusa Chrystusa – tym razem nie w Izraelu, ale w Polsce. W przestrzeń dyskursu wstrzyknięto spolonizowaną ideę paruzji.

Reklamy

Publikacja Pikio.pl

Na stronie internetowej Pikio.pl ukazał się tekst, w którym stwierdzono, iż Joanna Banasiuk „/…/ przedstawicielka Ordo Iuris mówiła, że nie wolno dokonywać aborcji nawet w przypadku zespołu Downa czy gwałtu między innymi dlatego, że przypadkiem można przerwać powtórne narodziny Jezusa”. Adwokat Joanny Banasiuk zareagował, przesyłając do Pikio.pl pismo przedprocesowe, w którym domaga się usunięcia publikacji.

Reklamy

Pikio.pl szybko zareagowało na żądania Ordo Iuris, zdejmując tekst ze swojej witryny. Inne media wychwyciły fakt manipulacji, cytując fragment tekstu opublikowanego na stronie Pikio.pl, mówiący o Jezusie i Banasiuk.

Mem powtórnego przyjścia Jezusa zaczyna funkcjonować politycznie

Koncept uzasadnienia całkowitego zakazu aborcji poprzez odwołanie się do powtórnego przyjścia Jezusa pojawił się pierwszy raz w „Gazecie Wyborczej” w kwietniu 2016 roku. W tytule reportażu czytamy: „Z każdego gwałtu może się urodzić Pan Jezus”. W świetle tego konceptu, totalny zakaz aborcji stanowić ma pierwszą fazę przygotowań na akt paruzji - powtórnego przyjścia na świat Jezusa pod koniec dziejów. Pikio.pl oraz Ordo Iuris przypomniały więc koncept „Gazety Wyborczej”.

Reklamy