Wyrzezanie polega na usunięciu u kobiety części lub całości zewnętrznych narządów płciowych. W przypadku obrzezania faraońskiego usuwa się wszystko, a ranę bardzo ciasno zszywa, pozostawiając jedynie niewielką dziurkę, która ma stanowić ujście dla moczu i krwi menstruacyjnej. Te, które przeżyły zabieg i proces gojenia się rany, do końca życia borykają się z problemami zdrowotnymi. Krew i mocz, które zalegają w organizmie mając zbyt małą drogę ujścia gniją i prowadzą do zakażeń. Ofiara takiego zabiegu, w trakcie stosunku, odczuwa ogromny ból.

Religia czy kultura?

Wiele osób rozpowszechnia opinię, że obrzezanie kobiet jest praktyką muzułmańską.

Reklamy
Reklamy

Nic bardziej mylnego. Okaleczenie dziewczynek ma zagwarantować utrzymanie czystości aż do ślubu i wierność małżeńską. Islam nie nakazuje obrzezania dziewcząt, a obrzezanie chłopców jedynie zaleca. Wyrzezanie nie jest wymogiem żadnej religii. To zwyczaj, który przetrwał do dzisiaj i jest praktykowany przez mieszkańców konkretnych regionów, bez względu na ich wyznanie. Obarczanie islamu tym problemem może mieć związek z faktem, że w miejscach gdzie ten zwyczaj jest praktykowany główna religią jest właśnie islam.

Co z Polską?

Wyrzezanie rozpowszechnia się niczym choroba. Za sprawą imigrantów jest coraz częściej praktykowane w Europie. Z tym problemem między innymi boryka się Francja. W krajach wysokorozwiniętych obrzezanie kobiet jest prawnie zakazane. Mimo to dokonuje się ich nie legalnie, traktując jako dziedzictwo kulturowe.

Reklamy

Jeśli w Polsce, na skutek napływu imigrantów, miałoby dojść do obrzezania dziewczynek, to również miało by to miejsce w podziemiu.

Wystarczy spojrzeć na Kodeks Karny. Art. 156 odnosi się do zeszpecenia i zniekształcenia ciała, ale może nie mieć zastosowania w tym przypadku, ponieważ blizna, musi wywoływać wstręt nie tylko osoby pokrzywdzonej, ale też otoczenia. Zgodnie z Art. 157 by pociągnąć do odpowiedzialności sprawcę naruszenia czynności narządu ciała potrzebny jest wniosek poszkodowanego, jeśli jest on osobą najbliższą. Ofiary się boją i rzadko mówią o swojej traumie. Nie znaczy to jednak, że rodzice są całkowicie bezkarni w sytuacji okaleczenia swojego dziecka.

Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie (...) nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł ten daje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności oprawców nawet jeśli nie są spokrewnieni z ofiarą, a sama ofiara jest pełnoletnia.

Reklamy

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Wyrzezanie jest szczególnym okrucieństwem. Powoduje ogromny ból w trakcie samego zabiegu, a jego skutki towarzyszą kobiecie do końca życia. Jeśli okaleczona kobieta zechce popełnić samobójstwo zastosowanie ma kolejny paragraf z art. 207.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

W przypadku śmierci kobiety na skutek zabiegu, mamy do czynienia z nieumyślnym spowodowaniem śmierci (Art. 155 kk), które podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Nie jest tak, że w świetle polskiego prawa można bezkarnie obrzezać dziewczynki. Art. 56 Konstytucji nie ma tutaj żadnego zastosowania, ponieważ wyrzezanie nie stanowi obrzędu religijnego.

źródło: obrzezanie.pl, wikipedia.pl, Kodeks Karny #religia #prawa człowieka #tradycja