Skutkiem wprowadzonej właśnie noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą utrudnienia w wyprowadzaniu zysku za granicę. Firmy najczęściej robiły to za pomocą tak zwanych cen transferowych. Są to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy firmami powiązanymi.

Nowelizacja

Projekt noweli jest autorstwa Ministerstwa Finansów. Jest on zgodny z wytycznymi OECD - Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju (organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym, zrzeszająca 34 demokratyczne i rozwinięte państwa. Z siedzibą w Paryżu we Francji. Jej głównym celem jest wsparcie państw członkowskich w osiągnięciu najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli).

Reklamy
Reklamy

Niezbędne są jeszcze uzgodnienia międzyresortowe a także konsultacje społeczne. Sprawa dotyczy podatku dochodowego. Czym jest on w swej istocie?

Podatek dochodowy

Najprościej rzecz ujmując, jest to podatek bezpośredni, danina na rzecz państwa obejmująca procent dochodów uzyskiwane przez osoby fizyczne. W Polsce PIT (od ang. Personal Income Tax), czyli podatek dochodowy od osób fizycznych regulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku. Do tego obowiązki prawa podatnika wynikają z wielu postanowień Konstytucji RP i szeregu ustaw. Ponadto określają go ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia wykonawcze. Ustawę o podatku dochodowym nowelizowano 133 razy.

Kwestia cen

W Unii Europejskiej obowiązują przepisy dotyczące opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych.

Reklamy

Teraz podobne przepisy zostaną wprowadzone do prawa polskiego. Sprawa dotyczy dokumentowania cen transferowych stosowanych przez firmy powiązane. To właśnie transakcje wewnątrz grup służą najczęściej do wyprowadzania zysków z kraju. W niektórych krajach stawki podatku są niższe w niektórych niższe. Właśnie do krajów, gdzie #podatki są niższe niż w Polsce, firmy mogą transferować pieniądze stosując nierynkowe ceny. Podobnie w przypadku krajów, które udzielają pozwolenia na korzystanie z ulg podatkowych. Ceny transakcyjne stosowane są także w grupach krajowych, ale rzadziej. Tu proceder ten stosuje się przerzucając zysk z jednej spółki do drugiej, która notuje stratę. Nowela proponowana przez Ministerstwo Finansów utrudnia takie działania. Ogranicza też transfer zysków. Przepisy te w głównej mierze mają działać prewencyjnie. Firmy będą działać w sposób bardziej przemyślany. #Unia Europejska #finanse publiczne