Tym razem pod lupę Najwyższa Izba Kontroli wzięła sadownicze uprawy ekologiczne. Wynik kontroli jest zaskakujący. Pomimo 10 lat dopłat i wzrostu powierzchni upraw sady nie owocują.

Ekologiczne uprawy

W ciągu dziesięciu lat Polscy sadownicy otrzymali 708 miliona zł. dopłat do sadowniczych upraw ekologicznych. Ponad 14,5 tys. rolników skorzystało z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju dopiero w 2014 roku zmieniło zasady otrzymywania dopłat uzależniając je od uzyskanego plonu. #NIK ustaliła, że większość założonych upraw miała na celu tylko zdobycie pieniędzy z dotacji.

Reklamy
Reklamy

Zgodnie z wymogami rolnicy prowadzili uprawy przez 5 lat, ponieważ nie wymagano od nich plonów to często plantację były zaniedbywane. Sadzono rośliny w niekorzystnych warunkach, na złej glebie. Tylko 11 z 20 kontrolowanych upraw uzyskały jakiekolwiek plony. Pozostali rolnicy nie zebrani żadnych owoców. Według NIK owoce ekologiczne sprzedawano zaledwie z 3-5 proc. upraw. Jeżeli nawet uzyskiwano więcej owoców to były one sprzedawana bez zaznaczenia, że są ekologiczne.

ARiMR kontroluje

W ciągu dziesięciu lat dopłat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa losowo sprawdzała sadownicze uprawy ekologiczne. Raporty ARiMR wskazywały na zły stan upraw między innymi zbyt małą liczbę sadzonych drzew, o które właściwie nie dbano. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już w 2008 roku dostało informację, że system dopłat się nie sprawdza.

Reklamy

Zamiast wprowadzić finansowanie uzależnione od plonów, ministerstwo ustaliło minimalną liczbę sadzonek oraz wymagania, co do średnicy pnia i ukorzenienia krzewów. Oczywiście nic to nie zmieniło i nadal sady nie owocowały. Po kontroli 10 lat dopłat NIK zawnioskowała do MRiRW o opracowanie systemu kontroli i monitorowania stanu upraw ekologicznych. Może dzięki takim działaniom nasze ekologiczne sady zaczną owocować.

>>>> Zobacz: NIK: brak nadzoru GDDKiA nad jakością naszych dróg

Kodeks pracy do zmiany? NIK zacieśnia współprace z PIP #Ekologia